Man pages for hyounesy/bioc2016.visrseq
Materials for VisRseq Workshop at BioC2016 Conference

visr.app.endEnd app definition
visr.applyParametersApply GUI parameters
visr.app.startStart app definition
visr.biocLiteLoad/install app dependent package
visr.categoryStart category
visr.internal.test.paramUnit test
visr.isGUICheck if running in GUI (VisRseq)
visr.messageShow message dialog
visr.paramAdd app parameter
hyounesy/bioc2016.visrseq documentation built on April 2, 2018, 7:18 p.m.