API for kbose28/FarmTest
Factor Adjusted Robust Multiple Testing

Global functions
FarmTest Man page
FarmTest-package Man page
farm.FDR Man page
farm.cov Man page
farm.mean Man page
farm.scree Man page
farm.test Man page
plot.farm.scree Man page
print.farm.scree Man page
print.farm.test Man page
kbose28/FarmTest documentation built on May 29, 2019, 3:01 a.m.