README.md

MOW_RandomTree

Uproszczona implementacja algorytmu random forest, używająca do budowy poszczególnych drzew pakietu rpart ze zmodyfikowaną metodą wyboru podziału.konradqcharczyk/MOW_RandomTree documentation built on June 4, 2019, 12:04 a.m.