Man pages for lukesonnet/KRLS
Kernel-based Regularized Least squares (KRLS)

krlsMain function of KRLS
plot.krls2Plot method for KRLS and KRLogit Model Fits
summary.krls2Summary function for KRLS2 objects.
lukesonnet/KRLS documentation built on Nov. 1, 2017, 5:54 a.m.