Man pages for raviselker/medmod
Simple Mediation and Moderation Analysis

centerCenter a vector
medMediation
medmod-packagemedmod: Simple Mediation and Moderation Analysis
modModeration
raviselker/medmod documentation built on Sept. 13, 2017, 11:40 p.m.