Man pages for talbano/qti
Parsing Assessment Items as QTI XML

qti_itemThe qti_item class
qti_manifestThe qti_manifest class
read_qtiRead Assessment Items in QTI XML
write_qtiWrite Assessment Items in QTI XML
write_qti_manifestWrite QTI XML Manifest and Assessment Package
talbano/qti documentation built on Jan. 26, 2018, 2:28 p.m.