API for topolskib/sciezkiCNK
Pakiet służy do wizualizacji poruszania się użytkowników po wystawie ReGeneracja.

Global functions
dane_all Man page
doStatystyk_funkcja Man page
filter_data Man page
filter_data_byday Man page
findClosest Man page
mapka_png Man page
multiplot Man page
plot_etykiety Man page
plot_etykiety_nr Man page
plot_liczby Man page
plot_mapa Man page
plot_paths Man page
plot_paths2 Man page
plot_paths_graph Man page
plot_polaczenia Man page
plot_polaczenia_graph Man page
plot_urzadz Man page
roznica_czasu Man page
rysujBoxploty Man page
sciezka Man page
slownik_urz Man page
wybraneDni_filter_data Man page
wybraneDni_filter_data_byday Man page
topolskib/sciezkiCNK documentation built on May 31, 2019, 6:36 p.m.