Man pages for toygur/R2Tooltip
RiskActive Toolkit Functions

d_busdayİstenilen tarih için period kadar ileri veya geri business...
d_isHolidayİstenilen tarih için holiday olup olmadığı döndürülmektedir....
d_workDaysİstenilen 2 tarih arasındaki working day listesini...
grapes-not-in-grapesNot in function
m_addBDayİstenilen tarih için period kadar ileri veya geri business...
m_businessdaySeqDailyİki tarih arasındaki günlük çalışma günlerini dplyr biçinde...
m_DateDate yapısını standardize ediyor.
m_DateTime_to_chrDateTime yapısını character formata çeviriyor.
m_Date_to_chrDate yapısını character formata çeviriyor.
m_dplyr2Xtsdata.frame veya tible formundaki tabloları haftalık veya...
m_findDateDataset içerisinde date'leri bulmaktadır.
m_findMondayİstenilen tarih için haftanın ilk gününün tarihini...
m_findNADataset içerisinde NA olan değerleri bularak...
m_findweekSEistenilen iki tarih arasındaki hafta başı - hafta sonu iş...
m_getYearBasisData set içerisinde son 1 sene içerisindeki data sayısını...
m_isHolidayİstenilen tarih için holiday olup olmadığı döndürülmektedir.
m_log_detailRasyo hesaplama anında alınabilecek bir hatayı log'ların...
m_multipleIntoVerilen data.frame için sql into için uygun yapı...
m_multipleQueryVerilen vektör için sql sorgusuna uygun yapı döndürüyor.
m_timeLabelSistem saatini dosya isimlerinde stamp olarak kullanmak için...
m_workDaysİstenilen 2 tarih arasındaki working day listesini...
m_xts2Dplyrxts objesini data.frame veya tibble data formatına...
R2.dbCloseDB close
R2.dbConnectDB connection
R2.dbConnectionDB connection
R2.dbConnectionInfoDB connection info
R2.dbConnectionList.checkDB connection list check
R2.dbQueryDB query
R2.dbSaveDB save
R2.dbSendQueryDB send query
toygur/R2Tooltip documentation built on June 15, 2018, 9:23 a.m.