API for utnesp/Easy-bioMart
Functions for easybiomart

Global functions
agilent44k2ensg_chr Man page Man page Source code
array2ensg Man page Source code
ensg2GO Man page Man page Source code
ensg2chr_start_end Man page Man page Source code
ensg2description Man page Man page Source code
ensg2entrez Man page Man page Source code
ensg2entrez_fc Man page Man page Source code
ensg2ext_name Man page Man page Source code
ensg2ext_name_biotype Man page Man page Source code
ensg2gene_biotype Man page Man page Source code
ensg2hugo Man page Man page Source code
ensg2reactome Man page Man page Source code
ensg2source_status Man page Man page Source code
ensg2uniprot Man page Man page Source code
enst2ensg Man page Man page Source code
enst2ensg.extName Man page Source code
enst2ensg.extName.with.version Man page Source code
enst2ensg2_ext_name_biotype Man page Source code
enst2entrez Man page Source code
enst2ext_name_biotype Man page Man page Source code
enst2utr Man page Source code
entrez2ensg Man page Man page Source code
entrez2ext_name Man page Man page Man page Man page Source code Source code
exon2appris Man page Man page Source code
exon2ensg Man page Man page Source code
exon2ensg.is_constitutive Man page Man page Source code
exon2ensg.is_constitutive.rank Man page Source code
exon2gencode.basic Man page Man page Source code
ext_name2chr_TSS_codingEnd_strand Man page
ext_name2chr_TSS_geneStartEnd_strand Man page Source code
ext_name2chr_TSS_strand Man page Source code
ext_name2chr_band Man page Man page Source code
ext_name2chr_band_df Man page Man page Source code
ext_name2ensg Man page Man page Source code
ext_name2enst Man page Source code
ext_name2entrez Man page Man page Source code
ext_name2previous_ext_name Man page Source code
getSequence_3UTR Man page Man page Source code
getSequence_5UTR Man page Man page Source code
getSequence_cDNA Man page Man page Source code
getSequence_peptide Man page Man page Source code
getUpstream Man page Man page Source code
goana.ensg Man page Man page Source code
goana.enst Man page Source code
goana.ext_name Man page Man page Source code
goid2ensg_extName_biotype Man page Man page Source code
goid2ensg_extName_biotype_name_evidence Man page Man page Source code
goid2goname Man page Man page Source code
hugo2GO Man page Man page Source code
hugo2ensg Man page Man page Source code
hugo2entrez Man page Man page Source code
kegga.ensg Man page Man page Man page Source code Source code
kegga.enst Man page Source code
kegga.ext_name Man page Man page Source code
reactome.ensg Man page Man page Source code
reactome.ext_name Man page Man page Man page Source code Source code
refseq2ensg_ext_name Man page Source code
refseq2ext_name Man page Source code
uniprot2ensg Man page Man page Source code
utnesp/Easy-bioMart documentation built on Nov. 19, 2017, 3:25 p.m.