API for ybkamaleri/bdr
Resultattjeneste for Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (BDR)

Global functions
rclean Man page Source code
rfigure Man page Source code
rfile Man page Source code
rfilter Man page Source code
rselect Man page Source code
sumCI Man page Source code
ybkamaleri/bdr documentation built on May 28, 2017, 8:38 a.m.