Man pages for zozlak/MLAK
Generator raportow MLAK

bModbłąd modalenj
data2okreskonwertuje datę w postaci tekstu/daty na liczbę miesięcy
dl2szprzekształca dane z postaci długiej do szerokiej
Eśrednia
Gwyznacza grupę ze względu na kwantyle
generujRaportygeneruje raporty na podstawie szablonu danych oraz opisu grup...
giodoweryfikuje czy dane spełniają kryterium minimalnej...
Memediana
Nliczba rekordów niebędących brakami danych
naLiczbeKonwertuje przekazany wektor na wartości liczbowe
naNaWartosczastępuje braki danych
obliczDaneMiesieczneAgreguje dane do wykresów miesięcznych
Podsetek rekordów o zadanych wartościach
polamTekstŁamie przekazany wektor znaków
Pwodsetek rekordów o zadanych wartościach z pominięciem braków...
Qwskazany kwantyl
Rwspółczynnik korelacji liniowej
R2kwadrat współczynnika korelacji liniowej
statKorelacjaoblicza dowolną z udostępnianych przez pakiet korelacji
statWektoroblicza wskazaną statystykę dla wskazanego wektora danych
TABrysuje tablicę na podstawie ramki danych
Tauwspółczynnik korelacji rangowej Kendalla
ustawWyrownajzgaduje, czy należy dokonać wyrównania długości zwracanej...
Wwyrównanie długości
wczytajCSVwczytuje dane z CSV
wczytajDanewczytuje dane z pliku rozpoznając typ pliku
wczytajOdbiorcewczytuje wskazanego odbiorcę
wstawTrescewaluuje i wstawia kod RMarkdown
wykresDefaultThemeDomyślny styl wykresów
wykresHistogramWykres - histogram
wykresKolowyWykres kołowy
wykresKolowyNormWykres kołowy z normalizacją przekazanych danych do 100...
wykresKolowyZliczWykres kołowy ze zliczenia wartości zmiennej
wykresLiniowyWykres liniowy
wykresMiesiecznyWykres liniowy z dostosowaną skalą osi X
wykresPustyPusty wykres
wykresRozrzutuWykres rozrzutu
wykresRozrzutuIlorazWykres rozrzutu dla skal ilorazowych
wykresSlupkowyWykres słupkowy
wyrownajDlFormatuje wartość do długości wywołania funkcji
zozlak/MLAK documentation built on May 17, 2018, 5 a.m.