Files in blockmodeling
Generalized and Classical Blockmodeling of Valued Networks

CHANGES
NAMESPACE
DESCRIPTION
src/REGE_NE_R.f90
src/REGE_NM_NE_R.f90
src/REGE_R.f90
src/REGE_OW_R.f90
src/REGE_OWNM_NE_R.f90
src/REGD_OW_NE_R.f90
src/REGE_OWNM_R.f90
src/REGD_NE_R.f90
src/init.c
src/REGD_R.f90
src/REGE_NM_DIAG_R.f90
src/blockmodelingC.c
src/REGD_OW_R.f90
src/REGE_OW_NE_R.f90
src/REGE_NM_R.f90
src/blockmodelingRoxygen2.dll
src/REGE_OWNM_DIAG_R.f90
data/notesBorrowing.RData
data/baker.rda
R/mean.max.row.R R/loadmatrix.R R/find.cut.R R/recode.R R/REGE.ow.R R/genRandomParGroups.R R/nkpartitions.R R/loadvector2.R R/genMatrixMult.r R/rand.R R/clu.R R/plot.opt.par.R R/useneg.R R/meanpos.R R/onAttach.R R/critFunC.R R/loadnetwork.R R/REGE.FC.ow.R R/REGE.FC.R R/savenetwork.R R/plot.opt.more.par.mode.R R/REGE.R R/fun.by.blocks.default.R R/parOKgroups.R R/loadpajek.R R/genRandomPar.R R/one2two.R R/plot.crit.fun.R R/crand2.R R/sedist.R R/loadnetwork2.R R/formatA.R R/REGE_for.R R/notesBorrowing.R R/blockmodeling-package.R R/loadnetwork3.R R/reorderImage.R R/optRandomParC.R R/crand.R R/find.m.R R/loadnetwork4.R R/mean.max.col.R R/plot.mat.nm.R R/plot.check.these.par.R R/savevector.R R/sumpos.R R/savematrix.R R/loadvector.R R/plotMat.R R/rand2.R R/plot.opt.more.par.R R/funByBlocks.R R/data.R R/nkpar.R R/usepos.R R/plot.opt.par.mode.R R/ircNorm.R R/ss.R R/two2one.R R/gplot.R R/find.m2.R R/critFunCinternalFunctions.R R/fun.by.blocks.opt.more.par.R man/genRandomPar.Rd man/reorderImage.Rd man/notesBorrowing.Rd man/funByBlocks.Rd man/baker.Rd man/ircNorm.Rd man/nkpartitions.Rd man/find.m.Rd man/critFunC.Rd man/sedist.Rd man/two2one.Rd man/Pajek.Rd man/clu.Rd man/REGE.Rd man/plotMat.Rd man/gplot1.Rd man/rand.Rd man/optRandomParC.Rd man/ss.Rd man/formatA.Rd man/genMatrixMult.Rd man/recode.Rd
inst/CITATION
blockmodeling documentation built on Aug. 21, 2020, 1:24 p.m.