API for CatDataAnalysis
Datasetsfor Categorical Data Analysis by Agresti

Global functions
exercise_13.17 Man page
exercise_14.15 Man page
exercise_15.10 Man page
exercise_4.13 Man page
exercise_5.22 Man page
exercise_5.3 Man page
exercise_6.20 Man page
exercise_6.28 Man page
exercise_6.3 Man page
exercise_6.7 Man page
exercise_6.8 Man page
exercise_8.18 Man page
exercise_8.28 Man page
exercise_9.13 Man page
exercise_9.5 Man page
section_13.4.4 Man page
table_10.1 Man page
table_10.3 Man page
table_11.5 Man page
table_12.1 Man page
table_12.3 Man page
table_13.2 Man page
table_13.3 Man page
table_13.8 Man page
table_15.5 Man page
table_15.6 Man page
table_4.3 Man page
table_4.7 Man page
table_6.15 Man page
table_6.9 Man page
table_7.2 Man page
table_8.1 Man page
table_8.5 Man page
table_9.3 Man page
CatDataAnalysis documentation built on Nov. 18, 2020, 5:06 p.m.