Ascensorm2: Reparto entre os metros cadrados en base á regra do ascensor

Description Usage Arguments Value Examples

View source: R/Ascensorm2.R

Description

Calcula a cantidade a pagar do custo do ascensor por un apartamento en base á regra do ascensor. Emprega como unidade de reparto os metros cadrados e como unións a priori os andares.

Usage

1
Ascensorm2(andar, custo, nand, m2and, m2apt)

Arguments

andar

O andar no que se atopa o apartamento

custo

O custo total da instalación do ascensor

nand

O número de andares que ten o edificio

m2and

O número de metros cadrados que ten o andar no que se atopa

m2apt

O número de metros cadrados que ten apartamento

Value

A cantidade que lle corresponde pagar ao apartamento en cuestión

Examples

1
2
Ascensorm2(3,140,4,140,40)
Ascensorm2(1,140,4,150,60)

CustosAscensor documentation built on July 1, 2020, 6:10 p.m.