REB1apt: Reparto entre os apartamentos en base á regra REB1

Description Usage Arguments Value Examples

View source: R/REB1apt.R

Description

Calcula a cantidade a pagar do custo do ascensor por un apartamento en base á regra REB1. Emprega como unidade de reparto os apartamentos e como unións a priori os andares.

Usage

1
REB1apt(andar, cbaixo, cand, nand, napt)

Arguments

andar

O andar no que se atopa o apartamento

cbaixo

O custo correspondente aos traballos feitos no baixo

cand

O custo correspondente aos traballos de cada andar adicional

nand

O número de andares que ten o edificio

napt

O número de apartamentos que ten o andar no que se atopa

Value

A cantidade que lle corresponde pagar ao apartamento en cuestión

Examples

1
2
REB1apt(3,60,20,4,3)
REB1apt(1,60,20,4,2)

CustosAscensor documentation built on July 1, 2020, 6:10 p.m.