API for DendSer
Dendrogram seriation: ordering for visualisation

Global functions
DendSer Man page
costARc Man page
costBAR Man page
costED Man page
costLPL Man page
costLS Man page
costPL Man page
crit2cost Man page
dser Man page
dser.data.frame Man page
dser.dist Man page
dser.hclust Man page
dser.matrix Man page
plotAsColor Man page
DendSer documentation built on May 2, 2019, 5:40 a.m.