API for MDMR
Multivariate Distance Matrix Regression

Global functions
MDMR Man page
MDMR-package Man page
X.clust Man page
X.mdmr Man page
Y.clust Man page
Y.mdmr Man page
delta Man page Source code
gower Man page Source code
hat Source code
mdmr Man page Source code
mdmr.permstats Source code
mixed.mdmr Man page Source code
pmdmr Source code
print.mdmr Man page Source code
print.mixed.mdmr Man page Source code
pseudo.r2 Source code
summary.mdmr Man page Source code
summary.mixed.mdmr Man page Source code
MDMR documentation built on Feb. 15, 2018, 1:02 a.m.