skiJumps: Ski Jumps Results season 2013/2014

Description Author(s) Examples

Description

Results of ski jumping competitions

The data set skiJumps2013 contains results of ski jumping competitions season 2013/2014. It was created during construction of a diagram for a competition for the best data visualization during PAZUR conference.

The data set consists of 2130 rows. Each row describes one jump during the ski jumping competitions season 2013/2014.

Each jump is described by 16 columns. Their content is described in the data set skiJumps2013labels.

The skiJumps2013 data set contains the following information about each particular jump:

- information about competition – city, country, parameters of a ski jump,

- information about the ski jumper – name, surname, nationality, date of birth,

- information about the jumps themselves (two jumps if the jumper jumped twice or one jump if the jumper did not qualify for the second round) – speed, distance, points added to the classification.

[POL]

Wyniki skoków narciarskich

W zbiorze danych skiJumps2013 zebrane są wyniki skoków narciarskich z sezonu 2013/2014. Ten zbiór danych został przygotowany na potrzebę konkursu na wizualizacje danych podczas konferencji PAZUR.

W zbiorze danych znajduje się 2130 wierszy, każdy wiersz opisuje jeden oddany skok w zawodach w skokach narciarskich z sezonu 2013/2014.

Każdy skok opisuje 16 kolumn, znaczenie poszczególnych kolumn jest opisane w zbiorze danych skiJumps2013labels.

W zbiorze danych skiJumps2013, dla każdego oddanego skoku znaleźć można informacje o:

- konkursach, takie jak: miejscowość, kraj, parametry skoczni,

- skoczkach, takie jak: imię, nazwisko, narodowość, data urodzin,

- skokach (dwóch, jeżeli skoczek skakał dwa razy lub jednego jeżeli nie zakwalifikował się do drugiej serii): prędkość, odległość, punkty do klasyfikacji.

Author(s)

Data from PAZUR http://estymator.ue.poznan.pl/pazur/ with small transformations by Przemyslaw Biecek

Examples

1
2

PogromcyDanych documentation built on May 29, 2017, 1:11 p.m.