inst/testdata/data/bucketSort1_variables.R

bucketsort1<-function(v){
  
  # nie wiedzialam jak sobie poradzic, wiec przyjelam, ze bede zaokraglac
  # liczby do czterech miejsc po przecinku
  v_1<-round(v,digits=-4) 
  v2<-v*(10^4) # robie tak, zeby dostac liczby calkowite
  v3<-max(v2) # jako k wybiram najwieksza z liczb
  v4<-f(v3,v2) # stosuje funkcje z poprzedniego zadania
  v5<-NULL # poczatkowy wektor wynikowy jest pusty
  for(i in 1:v3)
   if (v4[i]!=0){
     v5<-c(v5,rep(i,v4[i]))
   }
  v5<-v5/(10^4) # dziele przez 10^4 bo na poczatku przez tyle pomnozylam
  v5
}

Try the SimilaR package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

SimilaR documentation built on July 2, 2019, 1:03 a.m.