Files in bsamGP
Bayesian Spectral Analysis Models using Gaussian Process Priors

MD5
DESCRIPTION
README.md
NAMESPACE
R/plot.fitted.bsamdpm.R R/summary.blm.R R/plot.blm.R R/blq.R R/hidden.R R/plot.bsamdpm.R R/intsim.R R/intgrat.R R/plot.fitted.bsam.R R/fs.R R/plot.bsad.R R/predict.bsam.R R/bsardpm.R R/print.summary.bsamdpm.R R/print.summary.bsad.R R/summary.bsam.R R/fitted.bsam.R R/print.bsam.R R/gbsar.R R/bsaqdpm.R R/print.summary.blm.R R/bsarBig.R R/plot.fitted.bsad.R R/bsaq.R R/bsar.R R/fitted.blm.R R/gblr.R R/fitted.bsamdpm.R R/print.bsad.R R/predict.bsamdpm.R R/print.bsamdpm.R R/plot.bsam.R R/bsad.R R/summary.bsamdpm.R R/predict.blm.R R/fitted.bsad.R R/summary.bsad.R R/print.blm.R R/blr.R R/print.summary.bsam.R R/rald.R
src/bsaramgetlogg.f90
src/gbsarnegbinMH.f90
src/bsamTools.f90
src/ToolsRfunc.c
src/registerDynamicSymbol.c
src/gblogitMH.f90
src/gbsarpoisMH.f90
src/predictgbsam.f90
src/gblogitKS.f90
src/bsaqam.f90
src/gbnegbinMH.f90
src/gbpoisMH.f90
src/gbsaramgetlogg.f90
src/gbsarlogitKS.f90
src/bsad.f90
src/bsaramdpscale.f90
src/gbsamTools.f90
src/gbglmgetlogg.f90
src/blreg.f90
src/gbsarlogitMH.f90
src/bsaqamdpscale.f90
src/Makevars
src/bqreggetlogg.f90
src/bqreg.f90
src/gbprobitAC.f90
src/bsaram.f90
src/predictbsam.f90
src/bsaramdplocationscale.f90
src/gbpoisgammMH.f90
src/ToolsRfunf.f90
src/gbsarprobitAC.f90
src/gbsarpoisgammMH.f90
src/bsarbig.f90
man/plot.fitted.bsad.Rd man/gblr.Rd man/bsaq.Rd man/bsarBig.Rd man/London.Mortality.Rd man/cadmium.Rd man/bsardpm.Rd man/plasma.Rd man/fitted.bsamdpm.Rd man/plot.bsam.Rd man/plot.blm.Rd man/blr.Rd man/fitted.bsad.Rd man/blq.Rd man/bsad.Rd man/fitted.bsam.Rd man/traffic.Rd man/plot.fitted.bsam.Rd man/plot.bsad.Rd man/gbsar.Rd man/fitted.blm.Rd man/fs.Rd man/intgrat.Rd man/bsar.Rd man/predict.bsamdpm.Rd man/rald.Rd man/wage.union.Rd man/plot.fitted.bsamdpm.Rd man/predict.blm.Rd man/plot.bsamdpm.Rd man/bsaqdpm.Rd man/Elec.Demand.Rd man/predict.bsam.Rd man/intsim.Rd
data/Elec.demand.RData
data/traffic.RData
data/cadmium.RData
data/plasma.RData
data/wage.union.RData
data/London.Mortality.RData
bsamGP documentation built on June 16, 2018, 1:38 p.m.