distrikt: Distrikt code (district code)

Description See Also

Description

Key-value codes for the Swedish districts (introduced 2016-01-01).

See Also

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Distrikt/

Other key_value_data: figo, forsamling, hemort, hsn, icd10, icd7_grov, icd7, icd9, icdo3_grov, icdo3, icdo, klinik, kommun, kon, lan, m_rtr, n_rtr, pad, patologiavdelning, rc, region, sida, sjukhus_inca, sjukhus_par, sjukhus, sjukvardsomrade, snomed3, snomed, t_rtr, tnmgrund


decoder documentation built on May 29, 2017, 12:05 p.m.