figo: FIGO-stadium

Description See Also

Description

Key-value codes for FIGO-stadium (Tumorutbredning enl FIGO, sep 2003). Data from Rockan (Rocen).

See Also

Other key_value_data: distrikt, forsamling, hemort, hsn, icd10, icd7_grov, icd7, icd9, icdo3_grov, icdo3, icdo, klinik, kommun, kon, lan, m_rtr, n_rtr, pad, patologiavdelning, rc, region, sida, sjukhus_inca, sjukhus_par, sjukhus, sjukvardsomrade, snomed3, snomed, t_rtr, tnmgrund


decoder documentation built on May 29, 2017, 12:05 p.m.