Files in fastmatrix
Fast Computation of some Matrices Useful in Statistics

MD5
ChangeLog
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/seidel.R R/mahalanobis.R R/circulant.R R/duplication.R R/norms.R R/hadamard.R R/wilson_hilferty.R R/moments.R R/sherman_morrison.R R/tri_mat.R R/mardia.R R/equilibrate.R R/asSymmetric.R R/cg.R R/symmetrizer.R R/ols.R R/jacobi.R R/chol.R R/cov.R R/commutation.R R/helmert.R R/ldl.R R/mediancenter.R R/bezier.R R/whitening.R R/ridge.R R/power_method.R R/array.R R/kronecker.R R/lu.R R/sweep.R R/utils.R
src/cholesky.c
src/Makevars
src/minkowski.f
src/sherman_morrison.c
src/blas_1.c
src/decasteljau.f
src/matrix_API.c
src/R_init_fastmatrix.c
src/duplication.c
src/inner_frobenius.f
src/wilson_hilferty.c
src/kronecker.c
src/hadamard.c
src/ls_API.c
src/blas_3.c
src/brent.c
src/blas_extra.f
src/lu.c
src/helmert.f
src/sweep.f
src/symmetrizer.c
src/median_center.f
src/whitening.c
src/pivot.f
src/power_method.c
src/mahalanobis.c
src/equilibrate.c
src/svd.c
src/fastmatrix.h
src/commutation.f
src/ols.c
src/symmetrizer_mat.f
src/equilibrate_cols.f
src/utils.c
src/ridge.h
src/cov.c
src/circulant.f
src/linear_iterative.c
src/ldl_decomp.f
src/stats_API.c
src/products.c
src/ridge.c
src/mardia.c
src/bezier.c
src/array.f
src/blas_2.c
src/sweep_operator.c
src/norms.c
src/distance_API.c
inst/CITATION
inst/include/fastmatrix.h
inst/include/fastmatrix_API.h
man/array.mult.Rd man/dupl.cross.Rd man/cov.MSSD.Rd man/power.method.Rd man/ols.fit.Rd man/jacobi.Rd man/minkowski.Rd man/ols.fit-methods.Rd man/whitening.Rd man/cov.weighted.Rd man/equilibrate.Rd man/vech.Rd man/circulant.Rd man/hadamard.prod.Rd man/matrix.norm.Rd man/vec.Rd man/dupl.prod.Rd man/moments.Rd man/seidel.Rd man/helmert.Rd man/comm.prod.Rd man/cg.Rd man/ldl.Rd man/duplication.Rd man/bracket.prod.Rd man/is.lower.tri.Rd man/kurtosis.Rd man/symmetrizer.Rd man/lu.Rd man/mediancenter.Rd man/lu-methods.Rd man/geomean.Rd man/commutation.Rd man/asSymmetric.Rd man/dupl.info.Rd man/matrix.inner.Rd man/ols.Rd man/sweep.operator.Rd man/symm.info.Rd man/kronecker.prod.Rd man/wilson.hilferty.Rd man/Mahalanobis.Rd man/symm.prod.Rd man/sherman.morrison.Rd man/bezier.Rd man/cholupdate.Rd man/ridge.Rd man/comm.info.Rd man/lu2inv.Rd
fastmatrix documentation built on April 21, 2022, 5:16 p.m.