Files in EccRiley/Riley
Riley: A working R-library of functions, data, color palettes (etc.) for everyday, and not-so-everyday, R tasks.

.Rbuildignore
.Rprofile
.gitignore
DESCRIPTION
LICENSE
NAMESPACE
NEWS.md PITCHME.md R/Rabbr.R R/Raddfootnote.R R/RadjCol.R R/Ralternate.R R/Ras.percent.R R/RbiBars.R
R/Rbibentry
R/Rbibkeys.R R/Rbinom.R R/Rcite_r.R R/Rcoeftest.R R/Rcurrentdata.R R/Rdat.R R/Rdate.R R/RdbGetQuery.R R/Rdbq.R R/Rdich.R R/Rdotchart.R R/Rdt.R R/Rfibo.R R/Rfmt.R R/Rformat.R R/Rftm.R R/Rgeomean.R R/RgetFigs.R R/Rglmdf.R R/Rgrad.R R/Rhidelabs.R R/Ridvar.R R/Riley.R R/RisBinary.R R/Risna.R R/RkappaPB.R R/Rkpand.R R/RlibPaths.R R/Rmarghist.R R/Rmdhist.R R/RmeanSub.R R/Rmissingness.R R/RmpathDia.R R/Rmsmm.R R/Rmsmm.currency.R R/Rna.R R/Rnames.R R/Rnearrcolor.R R/Rnegs.R R/Rnetscore.R R/Rnewthought.R R/Rnumwrd.R R/Rpairs.R R/Rpals.R R/Rpar.R R/RpathDia.R R/Rperc.R R/Rpkgs_website.R R/Rplot.R R/Rpr.R R/Rprehtml_sn.R R/Rpretty_plot.R R/Rpx2cm.R R/Rr2var.R R/Rrdcsv.R R/Rretex.R R/Rrevcol.R R/Rrmdstrip.R R/Rroll.R R/Rrse.R R/Rrule.R R/Rsep.R R/Rshow_col.R R/Rsig.R R/RstrIndex.R R/RtCap.R R/Rtdef.R R/Rtdf.R R/Rtexfonts.R R/Rtrellispar.R R/Runiqueness.R R/Runname.R R/Runtex.R R/Rv2na.R R/RvennA.R R/RvennAB.R R/RvennX.R R/Ryoy.R R/SETUP.R R/alpha_operator.R R/echoRule.R R/ggparset2.R R/ggsubt.R R/hello.R R/mp.R R/mpal.R R/rpm.R R/rrpm.R R/rsetup.R R/thm_RA.R R/thm_RABC.R R/thm_RB.R R/thm_RC.R R/thm_Rcl.R R/thm_Rcl_tft.R R/thm_Rtft.R R/thm_Rtft2.R R/thm_Rwsj.R R/thm_tr.R
README.html
README.md
Riley.Rproj
book.json
data/SimDat.csv
graphics/Rplots.pdf
images/arrow-down.png
images/code.png
images/octocat-small.png
images/pattern.png
images/tar.png
images/top.png
images/zip.png
index.html
javascripts/scale.fix.js
javascripts/script.js
man/.DS_Store
man/Rdt.Rd man/Rtdf.Rd
packrat/.DS_Store
packrat/init.R
packrat/packrat.lock
packrat/packrat.opts
packrat/src/DT/DT_0.2.tar.gz
packrat/src/R6/R6_2.2.0.tar.gz
packrat/src/Rcpp/Rcpp_0.12.7.tar.gz
packrat/src/Rcpp/Rcpp_0.12.9.tar.gz
packrat/src/assertthat/assertthat_0.1.tar.gz
packrat/src/backports/backports_1.0.5.tar.gz
packrat/src/base64enc/base64enc_0.1-3.tar.gz
packrat/src/bitops/bitops_1.0-6.tar.gz
packrat/src/caTools/caTools_1.17.1.tar.gz
packrat/src/curl/curl_2.3.tar.gz
packrat/src/devtools/devtools_1.12.0.tar.gz
packrat/src/digest/digest_0.6.10.tar.gz
packrat/src/digest/digest_0.6.12.tar.gz
packrat/src/evaluate/evaluate_0.10.tar.gz
packrat/src/evaluate/evaluate_0.9.tar.gz
packrat/src/formatR/formatR_1.4.tar.gz
packrat/src/git2r/git2r_0.18.0.tar.gz
packrat/src/highr/highr_0.6.tar.gz
packrat/src/htmltools/htmltools_0.3.5.tar.gz
packrat/src/htmlwidgets/htmlwidgets_0.7.tar.gz
packrat/src/htmlwidgets/htmlwidgets_0.8.tar.gz
packrat/src/httr/httr_1.2.1.tar.gz
packrat/src/jsonlite/jsonlite_1.1.tar.gz
packrat/src/jsonlite/jsonlite_1.3.tar.gz
packrat/src/knitr/knitr_1.14.tar.gz
packrat/src/knitr/knitr_1.15.1.tar.gz
packrat/src/lazyeval/lazyeval_0.2.0.tar.gz
packrat/src/magrittr/magrittr_1.5.tar.gz
packrat/src/markdown/markdown_0.7.7.tar.gz
packrat/src/memoise/memoise_1.0.0.tar.gz
packrat/src/mime/mime_0.5.tar.gz
packrat/src/openssl/openssl_0.9.6.tar.gz
packrat/src/packrat/packrat_0.4.8-1.tar.gz
packrat/src/rmarkdown/fe693c38e7e551bceeb42267747b2139a82ab112.tar.gz
packrat/src/rmarkdown/rmarkdown_1.3.tar.gz
packrat/src/rprojroot/rprojroot_1.2.tar.gz
packrat/src/rstudioapi/rstudioapi_0.6.tar.gz
packrat/src/stringi/stringi_1.1.2.tar.gz
packrat/src/stringr/stringr_1.1.0.tar.gz
packrat/src/stringr/stringr_1.2.0.tar.gz
packrat/src/tibble/tibble_1.2.tar.gz
packrat/src/whisker/whisker_0.3-2.tar.gz
packrat/src/withr/withr_1.0.2.tar.gz
packrat/src/yaml/yaml_2.1.13.tar.gz
packrat/src/yaml/yaml_2.1.14.tar.gz
params.json
styles/epub.css
styles/pdf.css
styles/print.css
styles/website.css
stylesheets/github-dark.css
stylesheets/github-light.css
stylesheets/styles-riley.css
stylesheets/styles.css
stylesheets/stylesheet.css
EccRiley/Riley documentation built on Dec. 3, 2018, 3:08 p.m.