Man pages for HeczkovaPetra/BP-Klasifikace-DNA-sekvenci

classifyKlasifikace DNA sekvence
make_libVyvoreni referencni sady priznakovych vektoru
sampl_1Vzorkovani typu 1
sampl_2Vzorkovani typu 2
trainTrenovani na referencni data
HeczkovaPetra/BP-Klasifikace-DNA-sekvenci documentation built on May 6, 2019, 10:56 p.m.