Man pages for MonikaTT/Zadanie

CalculateDistanceObliczanie dystansu obiektów geograficznych od centrum...
dfZbiór danych dot. głównych obiektów turystycznych Krakowa i...
MapWizualizacja geolokalizacji obiektów
SelectTypeDistanceSelekcja obiektów
SettingWidthUstalanie parametru width dla funkcji geom_bar
ShowHowManyWizualizacja liczby obiektów
MonikaTT/Zadanie documentation built on May 7, 2019, 10:55 a.m.