Files in Rapporteket/Hjerneslag
Resultatrapporter for Hjerneslag

.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
Hjerneslag.Rproj
NAMESPACE
R/.gitignore
R/SlagFigAndelTid.R R/SlagFigAndeler.R R/SlagFigAndelerGrVar.R R/SlagFigAndelerKvalInd.R R/SlagFigAndelerPrePost.R R/SlagFigAntStabel.R R/SlagFigGjsnGrVar.R R/SlagFigGjsnTid.R R/SlagPreprosesser.R R/SlagRegDataSQL.R R/SlagUtvalg.R R/qAkuttskjema.R
README
doc/.gitignore
doc/Arbeidsdok, Slag.docx
doc/DivTesting.R
doc/Hjerneslag, ting som må sjekkes.txt
doc/KRAVSSPESIFIKASJON NORSK HJERNESLAGREGISTER 4.0 FRA 1. JANUAR 2017.doc
doc/Slag, dokumentasjon av R-funksjoner på Rapporteket.tex
doc/SlagKjorefil.r
doc/Tilbakemelding Rapporteket etter testing 17.02.2017.docx
doc/testing.R
inst/.gitignore
inst/Gjennomgang SlagSamleDokLand, Torunn 2016-08-19.docx
inst/SlagSamleDok.Rnw
inst/SlagSamleDokLand.Rnw
inst/SlagSamleDokLandRed1.Rnw
inst/SlagSamleDok_AlleTabOgKomm.Rnw
inst/jrxml/HjerneslagCommonScriptletRPackage-SNAPSHOT.jar
inst/jrxml/SlagFigGjsnTid.jrxml
inst/jrxml/SlagSamleDok.jrxml
inst/jrxml/SlagSamleDokLand.jrxml
inst/jrxml/slagAndeler.jrxml
inst/jrxml/slagAndelerGrVar.jrxml
inst/jrxml/slagAndelerKvalInd.jrxml
inst/jrxml/slagAndelerPrePost.jrxml
inst/jrxml/slagAntStabel.jrxml
inst/jrxml/slagFigAndelTid.jrxml
inst/jrxml/slagGjsnGrVar.jrxml
man/.gitignore
man/SlagFigAndelTid.Rd man/SlagFigAndeler.Rd man/SlagFigAndelerGrVar.Rd man/SlagFigAndelerKvalInd.Rd man/SlagFigAntReg.Rd man/SlagFigGjsnGrVar.Rd man/SlagFigGjsnTid.Rd man/SlagFigPrePost.Rd man/SlagPreprosess.Rd man/SlagRegDataSQL.Rd man/SlagUtvalg.Rd
Rapporteket/Hjerneslag documentation built on Dec. 1, 2017, 5:12 p.m.