Man pages for Rapporteket/Hjerneslag
Resultatrapporter for Hjerneslag

SlagFigAndelerSøylediagram som viser andeler av ulike variabler
SlagFigAndelerGrVarSøylediagram med andeler for hver grupperingsenhet (sykehus,...
SlagFigAndelerKvalIndSøylediagram som viser andeler av kvalitetsindikatorer
SlagFigAndelTidTidstrend av andel pasienter
SlagFigAntRegSøylediagram som viser antall registreringer per måned
SlagFigGjsnGrVarSøylediagram med gjennomsnitt/median for hver...
SlagFigGjsnTidUtvikling over tid for gjennomsnitt/median av valgt variabel
SlagFigPrePostSøylediagram som fordeling av valgt variabel, målt både før...
SlagPreprosessPreprosesser data fra Hjerneslag
SlagRegDataSQLHenter data registrert for Hjerneslag
SlagUtvalgFunksjon som gjør utvalg av dataene, returnerer det filtrerte...
Rapporteket/Hjerneslag documentation built on Dec. 1, 2017, 5:12 p.m.