Man pages for Rapporteket/nger
Resultatrapporter for NGER

abonnementNGERKjøre samlerapporter for abonnement i NGER
dataTilResPortGenerere data til Resultatportalen
henteSamlerapporterGenerere samlerapporter i app
instrumentbrukinstrumentbruk, Laparaskopi
lageTulleDataLage tulledata (simulerte data)
lagTabavFigVise figurdata som tabell
lagTabavFigGjsnGrVarVise figurdata som tabell, sentralmål per sykshus
NGERFigAndelerSøylediagram som viser andeler av ulike variabler
NGERFigAndelerGrVarSøylediagram med andeler for hver grupperingsenhet (sykehus,...
NGERFigAndelTidTidstrend (år) av andel for en gitt variabel.
NGERFigAntRegSøylediagram som viser antall registreringer per måned
NGERFigGjsnGrVarSøylediagram med gjennomsnitt/median for hver...
NGERFigGjsnTidUtvikling over tid for gjennomsnitt/median av valgt variabel
NGERFigKvalIndSøylediagram som viser flere kvalitetsindikatorer
NGERFigPrePostSøylediagram som viser frekvens av valgt variabel, målt i to...
NGERHentRegDataProvide global dataframe for NGER
NGERHentRegDataVIProvide dataframe for tab vi NGER
NGERHentRegDataXXIProvide dataframe for tab xxi NGER
NGEROpIndGenererer figur over de 20 vanligste operasjonsindikatorene.
NGERPreprosessPreprosesser data fra NGER
NGERRAND36sjekkBeregning og test av tidligere beregnede dimensjoner i RAND36
NGERRegDataSQLHenter global dataramme for NGER
NGERregDealyARE: Provide registration delay for NGER
NGERtabVIGenerate tab VI
NGERtabXXIGenerate tab XXI
NGERUtvalgEnhFunksjon som gjør utvalg av dataene, returnerer det filtrerte...
NGERVarTilretteleggFunksjon for å tilrettelegge variable for beregning.
SorterOgNavngiTidsEnhetTilrettelegge tidsenhetvariabel: Probably better if all...
tabAntOpphSh5AarAntall opphold siste 5 år
tabAntOpphShMndFil som inneholder funksjoner for å lage tabeller, i første...
tabAntSkjemaHvor mange skjema av hver type
tabKomplLapkomplikasjoner, Laparaskopi
tabKonvertertLapKonvertert laparoskopi til laparatomi
tabNGERpasientegenskaperGenerere tabell med nøkkeltall
visVanligsteProcDiagVise vanligste prosedyrer eller diagnoser
Rapporteket/nger documentation built on July 9, 2020, 2:50 p.m.