Man pages for Rapporteket/nger
Resultatrapporter for NGER

NGERFigAndelerSøylediagram som viser andeler av ulike variabler
NGERFigAndelerGrVarSøylediagram med andeler for hver grupperingsenhet (sykehus,...
NGERFigAndelTidTidstrend (år) av andel for en gitt variabel.
NGERFigGjsnGrVarSøylediagram med gjennomsnitt/median for hver...
NGERFigKvalIndSøylediagram som viser flere kvalitetsindikatorer
NGERHentRegDataProvide global dataframe for NGER
NGERHentRegDataVIProvide dataframe for tab vi NGER
NGERHentRegDataXXIProvide dataframe for tab xxi NGER
NGEROpIndGenererer figur over de 20 vanligste operasjonsindikatorene.
NGERPreprosessPreprosesser data fra NGER
NGERRAND36sjekkBeregning og test av tidligere beregnede dimensjoner i RAND36
NGERRegDataSQLHenter global dataramme for NGER
NGERregDealyProvide registration delay for NGER
NGERRegDelayDataProvide registration delay data from NGER
NGERtabVIGenerate tab VI
NGERtabXXIGenerate tab XXI
NGERUtvalgEnhFunksjon som gjør utvalg av dataene, returnerer det filtrerte...
NGERVarTilretteleggFunksjon for å tilrettelegge variable for beregning.
Rapporteket/nger documentation built on Oct. 8, 2018, 1:24 p.m.