Files in Rapporteket/nger
Resultatrapporter for NGER

.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
NGERmonthlyReport.tex
R/NGERFigAndelTid.R R/NGERFigAndeler.R R/NGERFigAndelerGrVar.R R/NGERFigAntReg.R R/NGERFigGjsnGrVar.R R/NGERFigGjsnTid.R R/NGERFigKvalInd.R R/NGERFigPrePost.R R/NGERHentData.R R/NGEROpInd.R R/NGERPreprosesser.R R/NGERRegDataSQL.R R/NGERUtvalgEnh.R R/NGERVarTilrettelegg.R R/NGERhjelpefunksjoner.R R/NGERqueryVI.R R/NGERqueryXXI.R R/NGERtabVI.R R/NGERtabXXI.R R/NGERtabeller.R R/RAND36dimensjoner.R
README
Thumbs.db
data/NGERtulledata.RData
doc/03-reportViews.sql
doc/AlleVarNumSQL.txt
doc/NGERaarsrapp.R doc/NGERkjorefil.r doc/NGERkladd.R doc/NGERtilleggsAnalyser.R
doc/SporringTest.sql
inst/NGERAnnualReport.Rnw
inst/NGERSamleRapp.Rnw
inst/NGERmndRapp.Rnw
inst/jrxml/NGERAnnualReport.jrxml
inst/jrxml/NGERCommonScriptletRPackage.jar
inst/jrxml/NGERFigAndelGrVar.jrxml
inst/jrxml/NGERFigAndelTid.jrxml
inst/jrxml/NGERFigAndeler.jrxml
inst/jrxml/NGERFigGjsnGrVar.jrxml
inst/jrxml/NGERFigKvalInd.jrxml
inst/jrxml/NGERSamleDok.jrxml
inst/jrxml/NGERmonthlyReport.jrxml
inst/shinyApps/nger/app.R
inst/shinyApps/nger/rsconnect/shinyapps.io/lenatest/ngerTEST.dcf
man/NGERFigAndelTid.Rd man/NGERFigAndeler.Rd man/NGERFigAndelerGrVar.Rd man/NGERFigAntReg.Rd man/NGERFigGjsnGrVar.Rd man/NGERFigGjsnTid.Rd man/NGERFigKvalInd.Rd man/NGERFigPrePost.Rd man/NGERHentRegData.Rd man/NGERHentRegDataVI.Rd man/NGERHentRegDataXXI.Rd man/NGEROpInd.Rd man/NGERPreprosess.Rd man/NGERRAND36sjekk.Rd man/NGERRegDataSQL.Rd man/NGERUtvalgEnh.Rd man/NGERVarTilrettelegg.Rd man/NGERregDealy.Rd man/NGERtabVI.Rd man/NGERtabXXI.Rd man/SorterOgNavngiTidsEnhet.Rd man/abonnementNGER.Rd man/dataTilResPort.Rd man/henteSamlerapporter.Rd man/instrumentbruk.Rd man/lagTabavFig.Rd man/lagTabavFigGjsnGrVar.Rd man/lageTulleData.Rd man/tabAntOpphSh5Aar.Rd man/tabAntOpphShMnd.Rd man/tabAntSkjema.Rd man/tabKomplLap.Rd man/tabKonvertertLap.Rd man/tabNGERpasientegenskaper.Rd man/visVanligsteProcDiag.Rd
nger.Rproj
vignettes/analysebok.Rmd
vignettes/analysebok.html
Rapporteket/nger documentation built on July 9, 2020, 2:50 p.m.