R/yli180.R

#' Erikoissairaanhoidosssa yli 180 vrk odottaneet
#'
#' Käytössä olevat rajoitukset
#' Palveluntuottaja	SAIRAANHOITOPIIRIT
#' Erikoisala	KIRURGIA
#' Mittari	Yli 180 vrk, %, hoitoa odottaneet
#' Kuutio päivitetty 27.05.2018
#' (c) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, CC BY 4.0
#'
#' @format A data frame with 10 rows and 2 variables:
#' \describe{
#'   \item{kk}{month/year}
#'   \item{pros}{percent}
#'   ...
#' }
#' @source \url{https://bit.ly/THL-esimerkkiaineistot}
"yli180"
THLfi/thlGraphs documentation built on Oct. 31, 2019, 12:09 a.m.