Man pages for inbo/LSVI
Rekenmodule Lokale Staat Van Instandhouding

aandeel-classS4-klasse die aandeel grondvlak of volume van bepaalde...
aandeelKruidlaag-classS4-klasse die aandeel bedekking soorten binnen de kruidlaag...
aantal-classS4-klasse die aantal soorten met een bepaalde bedekking...
analyseVariabele_cConstructor van s4-classe AnalyseVariabele
AnalyseVariabele-classS4-klasse waarin de generieke onderdelen gedefinieerd worden...
bedekking-classS4-klasse die de totale bedekking van de soorten berekent
bedekkingLaag-classS4-klasse die de totale bedekking van een vegetatielaag...
berekenLSVIbasisBerekent de LSVI op basis van VoorwaardeID en opgegeven...
berekenStatusBerekent de Status voor de records van een een opgegeven...
berekenVerschilscoresBerekent de verschilscores voor de records van een een...
berekenVoorwaardeBerekent de voorwaarde op basis van datasets
combinerenVerschilscorecombineert de Verschilscores van voorwaarden die via EN of OF...
combinerenVoorwaardencombineert de Status van voorwaarden via de opgegeven formule
connecteerMetLSVIdbConnecteer met de databank met LSVI-indicatoren
connecteerMetLSVIliteConnecteer met de databank met LSVI-indicatoren in het...
deselecteerKenmerkenInOpnameControle van de ingevoerde opname
geefInfoHabitatficheGeeft tabel met info uit de LSVI-rapporten voor de opgegeven...
geefInvoervereistenGeeft de invoervereisten voor de waarde van een opname
geefSoortenlijstGenereert soortenlijst(en) LSVI op basis van de opgegeven...
geefSoortenlijstVoorIDsGenereert soorten(groep)lijst(en) LSVI op basis van...
geefUniekeWaardenGeef alle unieke waarden van een veld uit de databank met de...
geefVersieInfoGeeft informatie over de verschillende versies voor de...
geefVertaallijstHaalt vertaallijst op uit databank
invoercontroleData_habitatInvoercontrole voor dataframe Data_habitat
invoercontroleData_soortenKenmerkenInvoercontrole voor dataframe Data_soortenKenmerken
invoercontroleData_voorwaardenInvoercontrole voor dataframe Data_voorwaarden
invoercontroleKwaliteitsniveauInvoercontrole voor waarde Kwaliteitsniveau
invoercontroleVersieInvoercontrole voor waarde versie
logDatabankfoutenLijst alle nog op te lossen databankfouten op
maakConnectiePoolMaak een connectiepool de databank met LSVI-indicatoren
maakConnectiepoolSQLiteMaak een connectiepool de databank met LSVI-indicatoren in...
maakHabitatfichesGenereert habitatfiche(s) van LSVI op basis van de opgegeven...
maakLSVIrapportGenereert LSVI-rapport op basis van de opgegeven parameters
maxBedekking-classS4-klasse die de maximale bedekking van de soorten binnen een...
maxBedekkingExcl-classS4-klasse die de maximale bedekking berekent van de soorten...
meting-classS4-klasse voor voorwaarden die enkel rechtstreeks op het...
selecteerIndicatorenSelecteert indicatoren LSVI op basis van de opgegeven...
selecteerKenmerkenInOpnameControle van de ingevoerde opname
vertaalIntervalUitvoerzet een interval om naar een waarde in de gevraagde eenheid
vertaalInvoerIntervalzet ingevoerde gegevens om naar een interval
inbo/LSVI documentation built on Jan. 8, 2019, 2:22 p.m.