Man pages for inbo/LSVI
Rekenmodule Lokale Staat Van Instandhouding

aantal-classS4-klasse die aantal soorten met een bepaalde bedekking...
analyseVariabele_cConstructor van s4-classe AnalyseVariabele
AnalyseVariabele-classS4-klasse waarin de generieke onderdelen gedefinieerd worden...
bedekking-classS4-klasse die de totale bedekking van de soorten berekent
berekenLSVIbasisBerekent de LSVI op basis van VoorwaardeID en opgegeven...
berekenStatusBerekent de Status voor de records van een een opgegeven...
berekenVoorwaardeBerekent de voorwaarde op basis van datasets
combinerenVoorwaardencombineert de Status van voorwaarden via de opgegeven formule
connecteerMetLSVIdbConnecteer met de databank met LSVI-indicatoren
geefInfoHabitatficheGeeft tabel met info uit de LSVI-rapporten voor de opgegeven...
geefInvoervereistenGeeft de invoervereisten voor de waarde van een opname
geefSoortenlijstGenereert soortenlijst(en) LSVI op basis van de opgegeven...
geefSoortenlijstInvoerniveauGenereert soorten(groep)lijst(en) LSVI op basis van...
geefSoortenlijstSoortniveauGenereert soortenlijst(en) LSVI op basis van SoortengroepID
geefUniekeWaardenGeef alle unieke waarden van een veld uit de databank met de...
geefVersieInfoGeeft informatie over de verschillende versies voor de...
geefVertaallijstHaalt vertaallijst op uit databank
invoercontroleData_habitatInvoercontrole voor dataframe Data_habitat
invoercontroleData_soortenKenmerkenInvoercontrole voor dataframe Data_soortenKenmerken
invoercontroleData_voorwaardenInvoercontrole voor dataframe Data_voorwaarden
invoercontroleKwaliteitsniveauInvoercontrole voor waarde Kwaliteitsniveau
invoercontroleVersieInvoercontrole voor waarde versie
maakHabitatfichesGenereert habitatfiche(s) van LSVI op basis van de opgegeven...
maakLSVIrapportGenereert LSVI-rapport op basis van de opgegeven parameters
selecteerIndicatorenSelecteert indicatoren LSVI op basis van de opgegeven...
selecteerKenmerkenInOpnameControle van de ingevoerde opname
selecteerSoortenInOpnameControle van de ingevoerde opname
vertaalInvoerIntervalzet ingevoerde gegevens om naar een interval
inbo/LSVI documentation built on April 19, 2018, 11:14 a.m.