Man pages for mstaniak/AnalizaZanieczyszczen
Modelowanie zanieczyszczenia powietrza błądzeniem losowym Kendalla.

AnalizaZanieczyszczen-packageB<c5><82><c4><85>dzenie Kendalla w zastosowaniu do danych o...
dgranicznyWarto<c5><9b><c4><87> g<c4><99>sto<c5><9b>ci naszego...
logWiarLogarytm funkcji wiarogodno<c5><9b>ci dla pr<c3><b3>by iid z...
obliczStatystykiObliczenie minim<c3><b3>w, maksim<c3><b3>w i <c5><9b>rednich...
pgranicznyWarto<c5><9b><c4><87> dystrybuanty naszego rozk<c5><82>adu...
pobierzCSVFunkcja pobieraj<c4><85> dane dla jednej stacji, kilku lat i...
pobierzJedenCSVPobranie podzbioru danych z bazy z pliku csv.
pobierzJedenPlikPobranie podzbioru danych z bazy.
pobierzXLSXFunkcja pobieraj<c4><85> dane dla jednej stacji, kilku lat i...
qgranicznyKwantyle rz<c4><99>du p z naszego rozk<c5><82>adu...
qqPlotWykres qq dla por<c3><b3>wnania rozk<c5><82>adu danej...
rgranicznyLosowa liczba z naszego rozk<c5><82>adu.
rysujHistogramHistogram minimum, maksimum i <c5><9b>redniej...
rysujwCzasieRysunek szeregu czasowego - <c5><9b>rednich, minim<c3><b3>w i...
wyznaczParametrFunkcja znajduj<c4><85>ca numerycznie MLE par. alfa
mstaniak/AnalizaZanieczyszczen documentation built on May 22, 2017, 3:13 p.m.