API for samuel-rosa/febr
Free Brazilian Repository for Open Soil Data

Global functions
dataset Man page
febr Man page
febr2spdf Man page
febr2xlsx Man page
goto Man page
header Man page
layer Man page
metadata Man page
observation Man page
standard Man page
unit Man page
samuel-rosa/febr documentation built on Sept. 6, 2019, 12:43 a.m.