API for zozlak/PWEdane
Zestaw funkcji nad pakietem ZPD automatyzujacy pobieranie danych do skalowan zrownujacych

Global functions
pobierz_dane_kontekstowe Man page Source code
pobierz_wyniki Man page Source code
pobierz_zrownywanie Man page Source code
znajdz_skale_dla_testow Man page Source code
zozlak/PWEdane documentation built on May 28, 2017, 2:47 p.m.