mqqc: Quality control of LCMS derived proteomic data

quality control of evidence data derived from maxquant analysis

AuthorHenrik Zauber
Date of publication2016-08-04 07:34:55
MaintainerHenrik Zauber <henrik.zauber@mdc-berlin.net>
LicenseGNU something
Version2.170

View on R-Forge

Files

DESCRIPTION
NAMESPACE
Ohne Titel.R
R
R/ASCIIprofileplot.R R/BackupRestoreSettings.R R/CheckFastaDB.R R/CleanHtml.R R/CleaningFun.R R/CompareComplexStdFromTable.R R/CompareLowComplexStdFromTable.R R/FUNFINAL.R R/HtmlTable.R R/LoadSettings.R R/MQdbadder.R R/MQmanager.R R/MailImport.R R/MailOverPerl.R R/PIDhtmltable.R R/PairsFun.R R/PlotTwoFun.R R/PrepareMail.R R/ProgressTracker.R R/SendMailFun.R R/SpeciesStatistic.R R/ThreadControl.R R/ThreshCompare.R R/WriteChromatogram.R R/archiveProcessedFolder.R R/barplot.fun.R R/catFun.R R/check.file.changing.R R/checkMqqcInfo.R R/checkSize.R R/checkSpeciesTable.R R/cluster.plot.R R/col.Ramp.R R/col.grad.R R/combi.mq.qc.R R/createWindows.R R/displayInTable.R R/empty.plot.R R/evidenceCheck.R R/fixMailList.R R/folder.observe.R R/fun.R R/graph.layout.change.R R/grep.col.R R/grep.fun.R R/grepRE.R R/grepSubsetControl.R R/htmlMod.R R/initFastaMQ.R R/list.files.nodir.R R/listFiles.R R/listFolders.R R/medwin.R R/merge.control.R R/mq.fun.R R/mqStarter.R R/mqqc.folder.control.R R/mqqcGUI.R R/msmsPlot.R R/path.convert.R R/plot.SpeciesStatistics.R R/plot.evidence.R R/plot.profile.R R/plot.quans.R R/plot.scores.R R/plot.stat.R R/plotMsFun.R R/plotPol.R R/plottingTimeLineFunction.R R/qc.evidence.R R/qc.prepare.R R/ramp.R R/round.spec.R R/search.evidence.R R/speciesFunFix.R R/speciesTK.R R/start.qc.R R/stringSplitter.R R/strsplitslot.R R/subgroupFDRgenericDB.R R/successDelete.R R/tkControl.R R/unfactor.R R/unlist.fun.R R/wait.copy.fun.R R/writeToHtml.R R/xml.mod.R R/xml.replace.R R/zero.return.R
data
data/ApexCutsID.rda
data/ArtificDB.rda
data/DataEvidence.rda
data/Ecoli_K12-MG1655.fasta
data/GDB.xml
data/MQQCspecies.csv.gz
data/MQQCspecies.txt.gz
data/NameCounts.rda
data/contaminants.csv.bz2
data/datalist
data/example.css
data/html
data/html.zip
data/html/MQQC-Documentation.pdf
data/html/example.css
data/html/green
data/html/green/PB.gif
data/html/green/asc.png
data/html/green/bg.png
data/html/green/desc.png
data/html/green/style.css
data/html/tablesorter
data/html/tablesorter/jquery.tablesorter.min.js
data/init_mqpar_lf.xml
data/init_mqpar_lf_1.3.xml
data/mailPerl.pl
data/tabber.js
data/uniref90mycoOnlyName.fasta
man
man/folder.observe.Rd man/mqqc-package.Rd man/start.qc.Rd
temp
temp/check.size.R temp/checkSize.R
temp/description
temp/description/MQmanager.Rd
temp/description/barplot.fun.Rd
temp/description/catFun.Rd
temp/description/check.file.changing.Rd
temp/description/checkMqqcInfo.Rd
temp/description/checkSize.Rd
temp/description/cluster.plot.Rd
temp/description/col.Ramp.Rd
temp/description/col.grad.Rd
temp/description/combi.mq.qc.Rd
temp/description/empty.plot.Rd
temp/description/evidenceCheck.Rd
temp/description/fun.Rd
temp/description/graph.layout.change.Rd
temp/description/grep.col.Rd
temp/description/grep.fun.Rd
temp/description/grepSubsetControl.Rd
temp/description/initFastaMQ.Rd
temp/description/list.files.nodir.Rd
temp/description/listFiles.Rd
temp/description/listFolders.Rd
temp/description/mq.fun.Rd
temp/description/mqStarter.Rd
temp/description/mqqc.folder.control.Rd
temp/description/path.convert.Rd
temp/description/plot.evidence.Rd
temp/description/plot.profile.Rd
temp/description/plot.quans.Rd
temp/description/plot.scores.Rd
temp/description/plot.stat.Rd
temp/description/qc.evidence.Rd
temp/description/qc.prepare.Rd
temp/description/ramp.Rd
temp/description/round.spec.Rd
temp/description/search.evidence.Rd
temp/description/tkControl.Rd
temp/description/unlist.fun.Rd
temp/description/wait.copy.fun.Rd
temp/description/xml.mod.Rd
temp/description/xml.replace.Rd
temp/description/zero.return.Rd
temp/file.ready.R temp/folder.observe.R temp/initFUN.R temp/mq.fun.R temp/mqStarter.R temp/mqqc.folder.control.R temp/start.mqqc.R temp/testtemp.R temp/wait.copy.fun.R temp/windowsTest.R
temp/xml-test
temp/xml-test.R temp/xml.mod.R temp/xmlstart-test.R

Questions? Problems? Suggestions? or email at ian@mutexlabs.com.

Please suggest features or report bugs with the GitHub issue tracker.

All documentation is copyright its authors; we didn't write any of that.