Files in pulsedSilac
Analysis of pulsed-SILAC quantitative proteomics data

README.md
NAMESPACE
DESCRIPTION
build/vignette.rds
data/wormsPE.rda
data/mefPE.rda
data/datalist
data/recycleLightLysine.rda
R/barplottimecoverage.R R/dolar.R R/compareaic.R R/coldata.R R/calculateAIC.R R/scatterCompareAssay.R R/buildlinkerdf.R R/merge.R R/barplotCounts.R
R/sysdata.rda
R/plotDistributionAssay.R R/peptideexperiment.R R/allgeneric.R R/rbind.R R/internals.R R/dim.R R/plotDistributionModel.R R/rowdata.R R/coercers.R R/subsetlinkermatrix.R R/proteinexperiment.R R/ncol.R R/cbind.R R/addMisscleavedPeptides.R R/assays.R R/plotIndividualModel.R R/calculateIsotopeRatio.R R/modelturnover.R R/scatterCompareModels.R R/zzz.R R/mergemodelslists.R R/nrow.R R/rownames.R R/upsetTimeCoverage.R R/metadata.R R/subset.R R/allclass.R R/linkerDf.R R/proteomicsexperiment.R R/datasets.R R/calculateIsotopeFraction.R R/metaoptions.R R/filterbymissingtimepoints.R R/colnames.R R/show.R R/assaynames.R R/moststable.R R/calculateOldIsotopePool.R R/length.R
vignettes/protein_experiment.png
vignettes/bibliography.bib
vignettes/pulsed_silac_summary.png
vignettes/pulsedsilac.Rmd
vignettes/proteomics_experiment.png
man/plotDistributionModel.Rd man/calculateIsotopeRatio.Rd man/scatterCompareAssays.Rd man/mefPE.Rd man/calculateAIC.Rd man/mostStable.Rd man/SilacProteomicsExperiment-accessors.Rd man/calculateOldIsotopePool.Rd man/SilacPeptideExperiment-constructor.Rd man/compareAIC.Rd man/SilacProteinExperiment-constructor.Rd man/recycleLightLysine.Rd man/upsetTimeCoverage.Rd man/calculateIsotopeFraction.Rd man/wormsPE.Rd man/SilacProteomicsExperiment-class.Rd man/plotDistributionAssay.Rd man/SilacProteinExperiment-class.Rd man/barplotTimeCoverage.Rd man/barplotCounts.Rd man/SilacProteinPeptideExperiment-accessors.Rd man/scatterCompareModels.Rd man/addMisscleavedPeptides.Rd man/filterByMissingTimepoints.Rd man/mergeModelsLists.Rd man/merge.Rd man/modelTurnover.Rd man/SilacProteomicsExperiment-constructor.Rd man/plotIndividualModel.Rd man/buildLinkerDf.Rd man/SilacPeptideExperiment-class.Rd tests/testthat.R tests/testthat/test-filterbymissingtimepoints.R tests/testthat/test-modelturnover.R tests/testthat/test-barplotCoverage.R tests/testthat/test-buildLinkerDf.R tests/testthat/test-linkerdf.R tests/testthat/test-proteomicsexperiment.R tests/testthat/test-dim.R tests/testthat/test-scatterCompareAssays.R tests/testthat/test-rbind.R tests/testthat/test-rbindlinkermatrix.R tests/testthat/test-mergemodelslists.R tests/testthat/test-merge.R tests/testthat/test-cbind.R tests/testthat/test-proteinexperiment.R tests/testthat/test-rowdata.R tests/testthat/test-peptideexperiment.R tests/testthat/test-scatterCompareModels.R tests/testthat/test-metaoptions.R tests/testthat/test-subset.R tests/testthat/test-mostStable.R tests/testthat/test-barplotCounts.R tests/testthat/test-calculateIsotopeFraction.R tests/testthat/test-aic.R tests/testthat/test-plotDistributionModel.R tests/testthat/test-mergemetaoptions.R tests/testthat/test-ncol.R tests/testthat/test-plotDistributionAssay.R tests/testthat/test-assaynames.R tests/testthat/test-calculateIsotopeRatio.R tests/testthat/test-assays.R tests/testthat/test-oldisotopepool.R tests/testthat/test-plotIndividualModels.R tests/testthat/test-coldata.R tests/testthat/test-subsetlinkermatrix.R tests/testthat/test-nrow.R inst/doc/pulsedsilac.R
inst/doc/pulsedsilac.html
inst/doc/pulsedsilac.Rmd
pulsedSilac documentation built on Nov. 8, 2020, 5:13 p.m.