Files in JMbayes
Joint Modeling of Longitudinal and Time-to-Event Data under a Bayesian Approach

MD5
DESCRIPTION
README.md
NAMESPACE
inst/NEWS
inst/CITATION
inst/shiny_app_lme/global.R inst/shiny_app_lme/server.R inst/shiny_app_lme/ui.R inst/shiny_app_JM/global.R inst/shiny_app_JM/server.R
inst/shiny_app_JM/white_space.Rhtml
inst/shiny_app_JM/ui.R R/adjustScaleRW.R R/STANmodels.R R/margLogLik2.R R/dynInfo.R R/mv_glmer.R R/dmvnorm.R R/rgt.R R/td_effect.R R/runDynPred.R R/fixef.JMbayes.R R/logh.b.R R/prederrJM.mvJMbayes.R R/survfitJM.JMbayes.R R/fixNames.R R/hMats.R R/fd.R R/rocJM.JMbayes.R R/format.pval2.R R/summary.JMbayes.R R/makepredictcall.dbs.R R/prederrJM.coxph.R R/print.summary.JMbayes.R R/rowMedians.R R/dataLM.R R/dynCJM.coxph.R R/update.JMbayes.R R/aucJM.mvJMbayes.R R/chol.transf.R R/dns.R R/bma.combine.R R/adjustKRW.R R/coef.JMbayes.R R/rmvt.R R/print.aucJM.R R/jointModelBayes.R R/NextVisit.R R/prederrJM.R R/globals.R R/makepredictcall.ins.R R/vcov.JMbayes.R R/rmvnorm.R R/JAGSmodel.R R/logLik.JMbayes.R R/find_positions.R R/makepredictcall.ibs.R R/cd.vec.R R/fastSumID2.R R/initSurvival.R R/pgt.R R/extractFrames.R R/survfitJM.R R/rocJM.mvJMbayes.R R/fastSumID.R R/dwish.R R/RcppExports.R R/marglogLik.R R/ModelMats.R R/print.dynCJM.R R/MCMCfit.R R/aucJM.R R/draw.stick.R R/print.rocJM.R R/fitted.JMbayes.R R/initSurv_mvJointModelBayes.R R/dynCJM.JMbayes.R R/slice.shape.R R/survivalFun.R R/format.perc.R R/smilyface.R R/plot.rocJM.R R/print.JMbayes.R R/print.prederrJM.R R/aucJM.coxph.R R/print.survfit.JMbayes.R R/residuals.JMbayes.R R/cd.R R/predict.JMbayes.R R/trimAboveMean.R R/plot.survfit.JMbayes.R R/predict_eventTime.R R/slice.tau.R R/printCall.R R/expected_failure_time.R R/aucJM.JMbayes.R R/dmvt.R R/S.b.R R/nearPD.R R/gaussKronrod.R R/anova.JMbayes.R R/survPriors.R R/supportFuns_mvJointModelBayes.R R/extractPriors.R R/hessian.JMbayes.R R/survfitJM.mvJMbayes.R R/modes.R R/mvJointModelBayes.R R/prederrJM.JMbayes.R R/bdiag.R R/rocJM.R R/dgbeta.R R/dropAttr.R R/gaussLegendre.R R/cvDCL.R R/check_td.R R/ibs.R R/dynCJM.R R/effectiveSize.R R/crLong.R R/dynPred_lme.R R/blockUpdate.R R/log.posterior.b.R R/dgt.R R/ins.R R/stdErr.R R/plot.JMbayes.R R/ranef.JMbayes.R R/confint.JMbayes.R R/extractInits.R R/xtable.JMbayes.R R/qgt.R R/makepredictcall.dns.R R/fd.vec.R R/methods_mvJointModelBayes.R R/dbs.R R/coef.summary.JMbayes.R R/computeP.R
src/fast_dmvnorm.cpp
src/Makevars.win
src/fast_score.cpp
src/fast_LAPRWM.cpp
src/RcppExports.cpp
src/survfitJM_mvJMbayes.cpp
src/Makevars
src/fast_logPost.cpp
man/anova.Rd man/runDynPred.Rd man/logLik.Rd man/fitted.Rd man/aucJM.Rd man/survfitJM.Rd man/tve.Rd man/mvglmer.Rd man/JMbayesObject.Rd man/ranef.Rd man/prothro.Rd man/jointModelBayes.Rd man/aids.Rd man/predict.Rd man/prederrJM.Rd man/plot-survfitJM.Rd man/bma.combine.Rd man/mvJointModelBayes.Rd man/marglogLik.Rd man/xtable.Rd man/DerivIntSplines.Rd man/JMbayes.Rd man/IndvPred.Rd man/coef.Rd man/cvDCL.Rd man/pbc.Rd man/dynInfo.Rd man/dynCJM.Rd man/gt.Rd man/plot.Rd
data/pbc2.rda
data/aids.id.rda
data/prothros.rda
data/pbc2.id.rda
data/prothro.rda
data/aids.rda
JMbayes documentation built on Jan. 9, 2020, 9:07 a.m.