Man pages for RSQLServer
SQL Server R Database Interface (DBI) and 'dplyr' SQL Backend

get_server_detailsGet server details from YAML file
have_test_serverChecks availability of TEST server
RSQLServerRSQLServer
SQLServerSQLServerDriver class and methods
SQLServerConnection-classSQL Server Connection class
SQLServerDriver-classSQL Server Driver class
SQLServerResult-classSQL Server Result classes
RSQLServer documentation built on June 20, 2017, 9:12 a.m.