Files in StatCharrms
Statistical Analysis of Chemistry, Histopathology, and Reproduction Endpoints Including Repeated Measures and Multi-Generation Studies

INDEX
MD5
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/cleanString.R R/rankTransform.R R/forceStdAnalysis.R R/makeSummaryTable.R R/tranformTime.R R/dunnsTest.R R/StatCharrms-internal.R R/oneWayDunnettTest.R R/runMultiGen.R R/buildResultsWindow.R R/StdEndMain.R R/ShowChangeLog.R R/medianData.R R/getLineContrast.R R/jonckheereTerpstraTest.R R/responseTransform.R R/analyseTime2Effect.R R/buildResultsWindow.te.R R/autoStdAnylsis.R R/leveneTestSC.R R/generateExamples.R R/getQuadContrast.R R/monotonicityTest.R R/Run.StatCharrms.R R/ZZZ.r R/averageData.R R/FindFormat.R R/transformationWarning.R R/getFileName.R R/Time2EventMain.R R/addSpec.te.R R/basicAnova.R R/addMultiSpec.std.R R/wilksTest.R R/checkTime.R R/Reference.R R/date2Numeric.R R/williamsTest.r R/ReadMeFile.R man/buildResultsWindow.te.Rd man/fecundityData.Rd man/autoStdAnylsis.Rd man/runMultiGen.Rd man/buildResultsWindow.Rd man/eventTimeData.Rd man/addSpec.te.Rd man/transformationWarning.Rd man/addMultiSpec.std.Rd man/checkTime.Rd man/basicAnova.Rd man/Reference.Rd man/generateExamples.Rd man/medianData.Rd man/williamsTestLookUpTable.Rd man/lengthWeightData.Rd man/wilksTest.Rd man/Run.StatCharrms.Rd man/date2Numeric.Rd man/cleanString.Rd man/StatCharrms-package.Rd man/ShowChangeLog.Rd man/tranformTime.Rd man/getLineContrast.Rd man/monotonicityTest.Rd man/getFileName.Rd man/ReadMeFile.Rd man/leveneTestSC.Rd man/oneWayDunnettTest.Rd man/analyseTime2Effect.Rd man/rankTransform.Rd man/dunnsTest.Rd man/forceStdAnalysis.Rd man/Time2EventMain.Rd man/StdEndMain.Rd man/FindFormat.Rd man/responseTransform.Rd man/makeSummaryTable.Rd man/jonckheereTerpstraTest.Rd man/williamsTest.Rd
inst/CITATION
inst/doc/StatCharrms.Rnw
inst/doc/StatCharrms.pdf
data/lengthWeightData.rda
data/eventTimeData.rda
data/fecundityData.rda
data/williamsTestLookUpTable.rda
build/vignette.rds
vignettes/StandardAnl1.png
vignettes/Time2Event1.png
vignettes/StatCharrms.Rnw
vignettes/DunnettNew.png
vignettes/StandardAnl4.png
vignettes/MonoTest-New.png
vignettes/StandardAnl6-n.png
vignettes/Time2Event2.png
vignettes/Dunns.png
vignettes/RGtk2W.png
vignettes/IntroWindow.png
vignettes/JTTest-New.png
vignettes/StandardAnl2-n.png
vignettes/Leven.png
vignettes/StandardAnl3.png
vignettes/StandardAnl7.png
vignettes/Wilks.png
vignettes/WillTest.png
vignettes/StandardAnl2.png
vignettes/StandardAnl3-n.png
vignettes/StandardAnl7-n.png
vignettes/Time2Event3.png
vignettes/Anova.png
vignettes/FlowChart.png
vignettes/StandardAnl5-New.png
StatCharrms documentation built on Nov. 14, 2020, 5:09 p.m.