validateDataSet-DataSet-method: Validate 'DataSet'

Description Usage Arguments See Also

Description

Validate DataSet

Usage

1
2
## S4 method for signature 'DataSet'
validateDataSet(dataSet, darch)

Arguments

dataSet

DataSet to validate

darch

DArch object to validate this DataSet against.

See Also

validateDataSet


darch documentation built on May 29, 2017, 8:14 p.m.