R/gmm.R

gmm <- function(dat){

 sol <- ucminf(dat$par.e, LS.obj, gr = LS.deriv,
        control = list(maxeval = 5000), dat = dat)

 par.e <- sol$par

 odata <- dat$odata$dat
 odata[, dat$var$var.z] <- dat$odata$og %*% sol$par[dat$map.e$alp]
 odata[, dat$var$var.g] <- NULL
 ofit <- glm(paste0(dat$var$var.d, '~.'), data = odata,
       family = 'binomial')

 par.o <- dat$par.o
 par.o[dat$map.o$a] <- coef(ofit)['(Intercept)']
 par.o[dat$map.o$bet] <- coef(ofit)[dat$var$var.z]
 if(dat$use$gam){
  par.o[dat$map.o$gam] <- coef(ofit)[dat$var$var.ox]
 }


 par <- dat$par
 par[] <- NA
 map <- dat$map
 map.e <- dat$map.e
 map.o <- dat$map.o

 var <- dat$var
 par[map$bet] <- coef(ofit)[var$var.z]
 par[map$a] <- coef(ofit)['(Intercept)'] - log(dat$n0/dat$n1)
 par[map$c0] <- par.e[map.e$c0]
 par[map$alp0] <- par.e[map.e$alp0]
 par[map$alp] <- par.e[map.e$alp]
 par[map$c1] <- par.e[map.e$c1]
 par[map$alp1] <- par.e[map.e$alp1]
 par[map$phi] <- par.e[map.e$phi]
 par[map$gam] <- coef(ofit)[var$var.ox]

 par

}

Try the iva package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

iva documentation built on May 2, 2019, 3:25 a.m.