Známé datové zádrhele

knitr::opts_chunk$set(
  collapse = TRUE,
  comment = "#>"
)

Známé datové zádrhele a nekonzistence

Doplněno 28. 11. 2019:

Doplněno 28. 2. 2020:

Doplněno 13. 12. 2019:

Doplněno 20. 1. 2019

Co v datech není nebo jsem to nenašel

Kde by bylo fajn mít lepší dokumentaciTry the statnipokladna package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

statnipokladna documentation built on Dec. 28, 2022, 2:36 a.m.