Files in ArnaudDroitLab/RJMCMCNucleosomes
Bayesian hierarchical model for genome-wide nucleosome positioning with high-throughput short-read data (MNase-Seq)

.Rbuildignore
.gitignore
.travis.yml
DESCRIPTION
NAMESPACE
R/RJMCMCNucleosomes.R R/RcppExports.R R/print.rjmcmcNucleosomes.R R/print.rjmcmcNucleosomesBeforeAndAfterPostTreatment.R R/print.rjmcmcNucleosomesMerge.R R/rjmcmcMethod.R R/rjmcmcMethodsIntern.R README.md
data/RJMCMC_result.RData
data/reads_demo_01.RData
data/reads_demo_02.RData
data/syntheticNucleosomeReads.RData
inst/CITATION
inst/NEWS
inst/extdata/RJMCMC_seg_01.RDS
inst/extdata/RJMCMC_seg_02.RDS
inst/extdata/RJMCMC_seg_03.RDS
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_1.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_10.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_11.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_2.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_3.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_4.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_5.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_6.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_7.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_8.rds
inst/extdata/demo_vignette/segmentResult_9.rds
inst/unitTests/test_print_rjmcmcNucleosomes.R inst/unitTests/test_print_rjmcmcNucleosomesBeforeAndAfterPostTreatment.R inst/unitTests/test_print_rjmcmcNucleosomesMerge.R inst/unitTests/test_rjmcmcMethod.R inst/unitTests/test_rjmcmcMethodsIntern.R man/RJMCMCNucleosomes-package.Rd man/RJMCMC_result.Rd man/mergeAllRDSFiles.Rd man/mergeAllRDSFilesFromDirectory.Rd man/mergeRDSFiles.Rd man/plotNucleosomes.Rd man/postMerge.Rd man/postTreatment.Rd man/print.rjmcmcNucleosomes.Rd man/print.rjmcmcNucleosomesBeforeAndAfterPostTreatment.Rd man/print.rjmcmcNucleosomesMerge.Rd man/reads_demo_01.Rd man/reads_demo_02.Rd man/rjmcmc.Rd man/rjmcmcCHR.Rd man/rjmcmcNucleo.Rd man/runCHR.Rd man/segmentation.Rd man/syntheticNucleosomeReads.Rd man/validateDirectoryParameters.Rd man/validatePlotNucleosomesParameters.Rd man/validatePrepMergeParameters.Rd man/validateRDSFilesParameters.Rd man/validateRJMCMCParameters.Rd man/validateSegmentationParameters.Rd
rjmcmc.Rproj
src/Makevars
src/Makevars.win
src/NucleoDirichlet.cpp
src/NucleoDirichlet.h
src/NucleoDirichletPA.cpp
src/NucleoDirichletPA.h
src/Nucleosome.cpp
src/Nucleosome.h
src/PartitionAll.h
src/RJMCMCNucleosomes_init.c
src/RcppExports.cpp
src/SegmentSeq.cpp
src/SegmentSeq.h
src/SimulationNucleo.h
src/SimulationNucleoD.h
src/SpaceNucleosome.h
src/SpaceNucleosomeD.h
src/rjmcmcNucleo.cpp
tests/runTests.R vignettes/RJMCMCNucleosomes.Rmd
vignettes/rjmcmc.bibtex
ArnaudDroitLab/RJMCMCNucleosomes documentation built on May 5, 2019, 7:06 a.m.