Files in Rapporteket/Nakke
Resultattjenester for Degenerativ Nakke

.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
Nakke.Rproj
R/NakkeFigAndelTid.R R/NakkeFigAndeler.R R/NakkeFigAndelerGrVar.R R/NakkeFigAndelerGrVarAar.R R/NakkeFigGjsnGrVar.R R/NakkeFigGjsnTid.R
R/NakkeMndRapp.tex
R/NakkePreprosesser.R R/NakkeRegDataSQL.R R/NakkeUtvalgEnh.R R/NakkeVarTilrettelegg.R README.Rmd README.md aarsrapp/2016/Alder70.pdf aarsrapp/2016/Alder70Tid.pdf aarsrapp/2016/AntibiotikaBak.pdf aarsrapp/2016/AntibiotikaBakSh.pdf aarsrapp/2016/AntibiotikaBakTid.pdf aarsrapp/2016/AntibiotikaFrem.pdf aarsrapp/2016/AntibiotikaFremSh.pdf aarsrapp/2016/AntibiotikaFremTid.pdf aarsrapp/2016/FornoydBeh12mndBak.pdf aarsrapp/2016/FornoydBeh12mndBakSh.pdf aarsrapp/2016/FornoydBeh12mndBakTid.pdf aarsrapp/2016/FornoydBeh12mndFrem.pdf aarsrapp/2016/FornoydBeh12mndFremSh.pdf aarsrapp/2016/FornoydBeh12mndFremTid.pdf aarsrapp/2016/KomplinfekOverfl3mnd.pdf aarsrapp/2016/KomplinfekOverfl3mndSh.pdf aarsrapp/2016/KomplinfekOverfl3mndTid.pdf aarsrapp/2016/MyelopatiSh.pdf aarsrapp/2016/MyelopatiTid.pdf aarsrapp/2016/NDIendr12mndMB.pdf aarsrapp/2016/NDIendr12mndMBSh.pdf aarsrapp/2016/NDIendr12mndUmF.pdf aarsrapp/2016/NDIendr12mndUmFSh.pdf aarsrapp/2016/NRSsmerteArmEndr12mndUmF.pdf aarsrapp/2016/NRSsmerteArmEndr12mndUmFSh.pdf aarsrapp/2016/NytteOpr12mnd.pdf aarsrapp/2016/NytteOpr12mndSh.pdf aarsrapp/2016/NytteOpr12mndTid.pdf aarsrapp/2016/SaardrenUmF.pdf aarsrapp/2016/SaardrenUmFSh.pdf aarsrapp/2016/SaardrenUmFTid.pdf aarsrapp/2016/Stemme3mnd.pdf aarsrapp/2016/Stemme3mndSh.pdf aarsrapp/2016/Stemme3mndTid.pdf aarsrapp/2016/Svelg3mnd.pdf aarsrapp/2016/Svelg3mndSh.pdf aarsrapp/2016/Svelg3mndTid.pdf aarsrapp/NakkeAlder70.pdf aarsrapp/NakkeAlder70Tid.pdf aarsrapp/NakkeAntibiotikaBakSh.pdf aarsrapp/NakkeAntibiotikaBakTid.pdf aarsrapp/NakkeAntibiotikaFremSh.pdf aarsrapp/NakkeAntibiotikaFremTid.pdf aarsrapp/NakkeEMSendr12mndSh.pdf aarsrapp/NakkeEMSendr12mndTid.pdf aarsrapp/NakkeFornoydBeh12mndBakSh.pdf aarsrapp/NakkeFornoydBeh12mndBakTid.pdf aarsrapp/NakkeFornoydBeh12mndFremSh.pdf aarsrapp/NakkeFornoydBeh12mndFremTid.pdf aarsrapp/NakkeKomplinfekOverfl3mndSh.pdf aarsrapp/NakkeKomplinfekOverfl3mndTid.pdf aarsrapp/NakkeMyelopatiSh.pdf aarsrapp/NakkeMyelopatiTid.pdf aarsrapp/NakkeNDIendr12mndMBSh.pdf aarsrapp/NakkeNDIendr12mndUmFSh.pdf aarsrapp/NakkeNRSsmerteArmEndr12mndUmFSh.pdf aarsrapp/NakkeNytteOpr12mndSh.pdf aarsrapp/NakkeNytteOpr12mndTid.pdf aarsrapp/NakkeSaardrenUmFSh.pdf aarsrapp/NakkeSaardrenUmFTid.pdf aarsrapp/NakkeStemme3mndSh.pdf aarsrapp/NakkeStemme3mndTid.pdf aarsrapp/NakkeSvelg3mndSh.pdf aarsrapp/NakkeSvelg3mndTid.pdf data-raw/makeSampleData.R
data/NakkeRegDataSyn.RData
data/SkjemaDataSyn.RData
data/synData/RegDataSynGml.Rdata
doc/.gitignore
doc/HNIKTsporringSQL.txt
doc/NakkeKjorefil.R eks/app.R inst/NakkeAarsRapp.pdf
inst/NakkeAarsRapp2016.Rnw
inst/NakkeMndRapp.Rnw
inst/NytteOpr12mnd.pdf
inst/jrxml/.gitignore
inst/jrxml/NakkeFigAndelTid.jrxml
inst/jrxml/NakkeFigAndeler.jrxml
inst/jrxml/NakkeFigAndelerGrVar.jrxml
inst/jrxml/NakkeFigGjsnGrVar.jrxml
inst/jrxml/NakkeFigGjsnTid.jrxml
inst/jrxml/NakkeMndRapp.jrxml
inst/jrxml/skde_tools-0.7.0-nakkeNewReg.jar
inst/shinyApps/.txt
inst/shinyApps/AppNakkeEnkel.R inst/shinyApps/AppNakkeOkUMndRapp.R inst/shinyApps/Are/nakkeStandard.R inst/shinyApps/Are/nakkeStandardInput.R inst/shinyApps/Are/runShinyAppReports.R inst/shinyApps/Are/server.R inst/shinyApps/Are/ui.R inst/shinyApps/Are/valgtVarFigAndelTid.R inst/shinyApps/Are/valgtVarFigAndeler.R inst/shinyApps/Are/valgtVarFigAndelerGrVar.R inst/shinyApps/Are/valgtVarFigGjsnGrVar.R inst/shinyApps/Nakke/app.R inst/shinyApps/Shinykommandoer egen manual.Rmd
inst/shinyApps/rsconnect/documents/AppNakke.R/shinyapps.io/lenatest/NakkeTest.dcf
man/FigAndelerGrVarAar.Rd man/NakkeFigAndelTid.Rd man/NakkeFigAndeler.Rd man/NakkeFigAndelerGrVar.Rd man/NakkeFigGjsnGrVar.Rd man/NakkeFigGjsnTid.Rd man/NakkePreprosess.Rd man/NakkeRegDataSQL.Rd man/NakkeUtvalgEnh.Rd man/NakkeVarTilrettelegg.Rd test/AppNakke1ok.R test/AppNakke2ok.R test/AppNakke3ok.R test/AppNakke4ok.R test/app.R test/apptest.R
Rapporteket/Nakke documentation built on Dec. 8, 2018, 1:19 a.m.