Man pages for alexsanchezpla/AnovaTools
Taules ANOVA amb factors aleatoris

anova2crossAn<c3><a0>lisi de la Vari<c3><a0>ncia amb models de dos...
anova2nestAn<c3><a0>lisi de la Vari<c3><a0>ncia amb models de dos...
anova3nestAn<c3><a0>lisi de la Vari<c3><a0>ncia amb models de tres...
AnovaTools-packageAn<c3><a0>lisi de la Vari<c3><a0>ncia amb models de dos i...
alexsanchezpla/AnovaTools documentation built on June 3, 2017, 3:58 p.m.