tests/testthat/test_apply_labels.R

context("apply_labels")

data(mtcars)
correct_mtcars = modify(mtcars,{
  var_lab(mpg) = "Miles/(US) gallon"
  var_lab(cyl) = "Number of cylinders"
  var_lab(disp) = "Displacement (cu.in.)"
  var_lab(hp) = "Gross horsepower"
  var_lab(drat) = "Rear axle ratio"
  var_lab(wt) = "Weight (lb/1000)"
  var_lab(qsec) = "1/4 mile time"
  var_lab(vs) = "Engine"
  val_lab(vs) = c("V-engine" = 0, 
          "Straight engine" = 1) 
  var_lab(am) = "Transmission"
  val_lab(am) = c(automatic = 0, 
          manual=1)
  var_lab(gear) = "Number of forward gears"
  var_lab(carb) = "Number of carburetors"
})


test_mtcars = apply_labels(mtcars, 
                mpg = "Miles/(US) gallon",
                cyl = "Number of cylinders",
                disp = "Displacement (cu.in.)",
                hp = "Gross horsepower",
                drat = "Rear axle ratio",
                wt = "Weight (lb/1000)",
                qsec = "1/4 mile time",
                vs = "Engine",
                vs = c("V-engine" = 0, 
                    "Straight engine" = 1),
                am = "Transmission",
                am = c(automatic = 0, 
                        manual=1),
                gear = "Number of forward gears",
                carb = "Number of carburetors"
                )

expect_identical(correct_mtcars, test_mtcars)

expect_warning(apply_labels(mtcars, 
              mpg = "Miles/(US) gallon",
              cyl = "Number of cylinders",
              disp = "Displacement (cu.in.)",
              hp = "Gross horsepower",
              drat = "Rear axle ratio",
              wt = "Weight (lb/1000)",
              qsec = "1/4 mile time",
              vs = "Engine",
              vs = c("V-engine" = 0, 
                  "Straight engine" = 1),
              am = "Transmission",
              am = c(automatic = 0, 
                  manual=1),
              gear = "Number of forward gears",
              carb = "Number of carburetors",
              doentexists = "one",
              doentexists2 = "two"
))

expect_error(apply_labels(mtcars, 
              mpg = "Miles/(US) gallon",
              cyl = "Number of cylinders",
              disp = "Displacement (cu.in.)",
              hp = c("Gross horsepower", 1),
              drat = "Rear axle ratio",
              wt = "Weight (lb/1000)",
              qsec = "1/4 mile time",
              vs = "Engine",
              vs = c("V-engine" = 0, 
                  "Straight engine" = 1),
              am = "Transmission",
              am = c(automatic = 0, 
                  manual=1),
              gear = "Number of forward gears",
              carb = "Number of carburetors"
))


data(mtcars)
correct_mtcars = modify(mtcars,{
  var_lab(mpg) = "Miles/(US) gallon"
  var_lab(cyl) = "Number of cylinders"
  var_lab(disp) = "Displacement (cu.in.)"
  var_lab(hp) = "Gross horsepower"
  var_lab(drat) = "Rear axle ratio"
  var_lab(wt) = "Weight (lb/1000)"
  var_lab(qsec) = "1/4 mile time"
  var_lab(vs) = "Engine"
  var_lab(am) = "Transmission"
  var_lab(gear) = "Number of forward gears"
  var_lab(carb) = "Number of carburetors"
})


test_mtcars = apply_var_labs(mtcars, 
              mpg = "Miles/(US) gallon",
              cyl = "Number of cylinders",
              disp = "Displacement (cu.in.)",
              hp = "Gross horsepower",
              drat = "Rear axle ratio",
              wt = "Weight (lb/1000)",
              qsec = "1/4 mile time",
              vs = "Engine",
              am = "Transmission",
              gear = "Number of forward gears",
              carb = "Number of carburetors"
)

expect_identical(correct_mtcars, test_mtcars)

expect_warning(apply_var_labs(mtcars, 
              mpg = "Miles/(US) gallon",
              cyl = "Number of cylinders",
              disp = "Displacement (cu.in.)",
              hp = "Gross horsepower",
              drat = "Rear axle ratio",
              wt = "Weight (lb/1000)",
              qsec = "1/4 mile time",
              vs = "Engine",
              am = "Transmission",
              gear = "Number of forward gears",
              carb = "Number of carburetors",
              doentexists = "one",
              doentexists2 = "two"
))

expect_warning(apply_var_labs(mtcars, 
               mpg = "Miles/(US) gallon",
               cyl = "Number of cylinders",
               disp = "Displacement (cu.in.)",
               hp = "Gross horsepower",
               drat = "Rear axle ratio",
               wt = "Weight (lb/1000)",
               qsec = "1/4 mile time",
               vs = "Engine",
               am = "Transmission",
               gear = "Number of forward gears",
               gear = "Number of forward gears",
               carb = "Number of carburetors"
))

expect_error(apply_var_labs(mtcars, 
             mpg = "Miles/(US) gallon",
             cyl = "Number of cylinders",
             disp = "Displacement (cu.in.)",
             hp = c("Gross horsepower", 1),
             drat = "Rear axle ratio",
             wt = "Weight (lb/1000)",
             qsec = "1/4 mile time",
             vs = c("V-engine" = 0, 
                 "Straight engine" = 1),
             am = "Transmission",
             gear = "Number of forward gears",
             carb = "Number of carburetors"
))


data(mtcars)
correct_mtcars = modify(mtcars,{
  val_lab(vs) = c("V-engine" = 0, 
          "Straight engine" = 1) 
  val_lab(am) = c(automatic = 0, 
          manual=1)
})

test_mtcars = apply_val_labs(mtcars, 
              vs = c("V-engine" = 0, 
                 "Straight engine" = 1),
              am = c(automatic = 0, 
                 manual=1)
)

expect_identical(correct_mtcars, test_mtcars)

expect_warning(apply_val_labs(mtcars, 
              vs = c("V-engine" = 0, 
                  "Straight engine" = 1),
              am = c(automatic = 0, 
                  manual=1),
              doentexists = "one",
              doentexists2 = "two"
))

expect_warning(apply_val_labs(mtcars, 
               vs = c("V-engine" = 0, 
                   "Straight engine" = 1),
               am = c(automatic = 0, 
                   manual=1),
               am = c(automatic = 0, 
                   manual=1)
))

expect_error(apply_val_labs(mtcars, 
             vs = "Engine"
))


context("apply_labels default_dataset")

data(mtcars)
default_mtcars = mtcars
default_dataset(default_mtcars)

correct_mtcars = modify(mtcars,{
  var_lab(mpg) = "Miles/(US) gallon"
  var_lab(cyl) = "Number of cylinders"
  var_lab(disp) = "Displacement (cu.in.)"
  var_lab(hp) = "Gross horsepower"
  var_lab(drat) = "Rear axle ratio"
  var_lab(wt) = "Weight (lb/1000)"
  var_lab(qsec) = "1/4 mile time"
  var_lab(vs) = "Engine"
  val_lab(vs) = c("V-engine" = 0, 
          "Straight engine" = 1) 
  var_lab(am) = "Transmission"
  val_lab(am) = c(automatic = 0, 
          manual=1)
  var_lab(gear) = "Number of forward gears"
  var_lab(carb) = "Number of carburetors"
})


.apply_labels( 
       mpg = "Miles/(US) gallon",
       cyl = "Number of cylinders",
       disp = "Displacement (cu.in.)",
       hp = "Gross horsepower",
       drat = "Rear axle ratio",
       wt = "Weight (lb/1000)",
       qsec = "1/4 mile time",
       vs = "Engine",
       vs = c("V-engine" = 0, 
           "Straight engine" = 1),
       am = "Transmission",
       am = c(automatic = 0, 
           manual=1),
       gear = "Number of forward gears",
       carb = "Number of carburetors"
)

expect_identical(correct_mtcars, default_mtcars)


data(mtcars)
default_mtcars = mtcars
default_dataset(default_mtcars)

correct_mtcars = modify(mtcars,{
  var_lab(mpg) = "Miles/(US) gallon"
  var_lab(cyl) = "Number of cylinders"
  var_lab(disp) = "Displacement (cu.in.)"
  var_lab(hp) = "Gross horsepower"
  var_lab(drat) = "Rear axle ratio"
  var_lab(wt) = "Weight (lb/1000)"
  var_lab(qsec) = "1/4 mile time"
  var_lab(vs) = "Engine"
  var_lab(am) = "Transmission"
  var_lab(gear) = "Number of forward gears"
  var_lab(carb) = "Number of carburetors"
})


.apply_var_labs( 
       mpg = "Miles/(US) gallon",
       cyl = "Number of cylinders",
       disp = "Displacement (cu.in.)",
       hp = "Gross horsepower",
       drat = "Rear axle ratio",
       wt = "Weight (lb/1000)",
       qsec = "1/4 mile time",
       vs = "Engine",
       am = "Transmission",
       gear = "Number of forward gears",
       carb = "Number of carburetors"
)

expect_identical(correct_mtcars, default_mtcars)


data(mtcars)
default_mtcars = mtcars
default_dataset(default_mtcars)

correct_mtcars = modify(mtcars,{
  val_lab(vs) = c("V-engine" = 0, 
          "Straight engine" = 1) 
  val_lab(am) = c(automatic = 0, 
          manual=1)
})


.apply_val_labs(
       vs = c("V-engine" = 0, 
           "Straight engine" = 1),
       am = c(automatic = 0, 
           manual=1)
)

expect_identical(correct_mtcars, default_mtcars)
gdemin/expss documentation built on May 16, 2019, 11:14 p.m.