README.md

nkbcind

Build
Status Build
status

Verktyg för beräkning av kvalitetsindikatorer för Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC).

Detta R-paket är en central plats för definition, implementering och dokumentation av beräkning av kvalitetsindikatorer för NKBC i alla utdata-kanaler.

Jfr https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/

Installation

if (!requireNamespace("remotes"))
  install.packages("remotes")

remotes::install_bitbucket("cancercentrum/nkbcind")

Användning

library(dplyr)
library(tidyr)
library(lubridate)
library(nkbcgeneral) # https://cancercentrum.bitbucket.io/nkbcgeneral/
library(nkbcind) # https://cancercentrum.bitbucket.io/nkbcind/

TODO Lägg till exempel.

Tills vidare:oc1lojo/nkbcind documentation built on Dec. 3, 2019, 11:04 p.m.