API for oc1lojo/nkbcind
Verktyg för kvalitetsindikatorer från NKBC

Global functions
add_sjhdata Source code
code Source code
code.nkbcind Source code
description Source code
description.nkbc33 Source code
description.nkbcind Source code
description_inca Source code
description_inca.nkbcind Source code
filter_pop Source code Source code
geo_units_vars Source code
geo_units_vars.nkbcind Source code
kpl_description Source code
kpl_description.nkbcind Source code
lab Source code
lab.nkbcind Source code
lab_short Source code
lab_short.nkbcind Source code
mutate_nkbcind_d_vars Source code
mutate_outcome Source code Source code
nkbcShiny Source code
other_vars Source code
other_vars.nkbcind Source code
outcome Source code
outcome.nkbcind Source code
outcome_title Source code
outcome_title.nkbcind Source code
period_dat_var Source code
period_dat_var.nkbcind Source code
pop Source code
pop.nkbcind Source code
pop_short Source code
pop_short.nkbcind Source code
prop_within_unit Source code
prop_within_unit.nkbcind Source code
prop_within_value Source code
prop_within_value.nkbcind Source code
sjhkod_var Source code
sjhkod_var.nkbcind Source code
target_values Source code
target_values.nkbcind Source code
textBeforeSubtitle Source code
textBeforeSubtitle.nkbcind Source code
varOther Source code
varOther.nkbcind Source code
oc1lojo/nkbcind documentation built on Dec. 3, 2019, 11:04 p.m.