Man pages for tzoltak/MLASZdane
Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD

imputuj_mies_pk_pilrmImputacja miesiacow rozpoczecia i konca epizodow w danych...
polacz_danelaczy dane ZUS, o wynikach egzaminow, uczniach, studentach i...
przygotuj_absolwenciPrzygotowuje plik absolwenci
przygotuj_studenciPrzygotowuje plik studenci
przygotuj_szkolyPrzygotowuje plik szkoly
przygotuj_uczniowiePrzygotowuje plik uczniowie
przygotuj_zdajacyPrzygotowuje plik zdajacy_egzaminy
przywroc_etykietyObrobka danych etykietowanych
wczytaj_wyniki_pilrmWczytuje zbi<c3><b3>r z wynikami pierwszej rundy...
tzoltak/MLASZdane documentation built on June 18, 2018, 6:02 a.m.