Man pages for tzoltak/MLASZdane
Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD

agreguj_wskazniki_1rmObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
agreguj_wskazniki_szkObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
agreguj_wskazniki_szk_branzaObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
agreguj_wskazniki_typ_szkObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
agreguj_wskazniki_typ_szk_branzaObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
anonimizuj_wskaznikiAnonimizacja wskaznikow na poziomie zagregowanym
bezrobocieObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
bezrobocie_czasObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
bezrobocie_miesiacObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
czas_agregacjaObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
czas_rozkladObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
egz_zaw_zdawalnoscObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
imputuj_miesiac_pk_1rmImputacja miesiacow rozpoczecia i zakonczenia epizodow w...
imputuj_miesiac_pk_pilrmImputacja miesiacow rozpoczecia i zakonczenia epizodow w...
koryguj_statusyTworzenie zbioru osobo-miesiecy
liczba_kobietObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
liczba_szkolObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
liczba_zbadanychObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
matura_zdawalnoscObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
naukaObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
nauka_czasObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
nauka_miesiacObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
oblicz_wskazniki_ind_1rmObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
pobierz_dane_bdlPobieranie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
polacz_danelaczy dane ZUS, o wynikach egzaminow, uczniach, studentach i...
praca_czasObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_czas_rozpObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_formaObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_forma2Obliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_forma_indObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_miesiacObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_naukaObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_nauka_miesiacObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_ostatniaObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_pierwszaObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_przed_ukonczeniem_szkolyObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_spelnienie_oczekiwanObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_zamieszkanieObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_zamieszkanie_indObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
praca_zarobkiObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
praca_zgodna_z_wyksztalceniemObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
przeksztalc_dane_bdlPobieranie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
przygotuj_absolwenciPrzygotowuje plik absolwenci
przygotuj_studenciPrzygotowuje plik studenci
przygotuj_szkolyPrzygotowuje plik szkoly
przygotuj_uczniowiePrzygotowuje plik uczniowie
przygotuj_wskaznik_do_splaszczeniaPrzeksztalca zbior wksaznikow z poziomu zagregowanego na...
przygotuj_zbior_osobo_miesiecy_1rmTworzenie zbioru osobo-miesiecy
przygotuj_zbior_osobo_miesiecy_pilrmTworzenie zbioru osobo-miesiecy
przygotuj_zdajacyPrzygotowuje plik zdajacy_egzaminy
przywroc_etykietyObrobka danych etykietowanych
splaszcz_wskazniki_zagregowanePrzeksztalca zbior wksaznikow z poziomu zagregowanego na...
sprawdz_nazwyKontrola kompletnosci zbioru wskaznikow
studia_gdzieObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
studia_odplatnoscObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
studia_pierwszeObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
studia_trybObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
wczytaj_wyniki_1rmWczytuje zbior z wynikami 1. rundy monitorowania losow...
wczytaj_wyniki_pilrmWczytuje zbior z wynikami pilotazowej rundy monitorowania...
wskaznik_bdlPobieranie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
wskazniki_nie_z_epizodowObliczanie wskaznikow na poziomie indywidualnym
zawodyObliczanie wskaznikow na poziomie zagregowanym
znajdz_wskazniki_bdlPobieranie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
tzoltak/MLASZdane documentation built on Nov. 11, 2019, 2:06 p.m.