Man pages for tzoltak/MLASZdane
Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD

imputuj_mies_pk_pilrmImputacja miesiacow rozpoczecia i konca epizodow w danych...
polacz_danelaczy dane ZUS, o wynikach egzaminow, uczniach, studentach i...
przygotuj_absolwenciPrzygotowuje plik absolwenci
przygotuj_studenciPrzygotowuje plik studenci
przygotuj_szkolyPrzygotowuje plik szkoly
przygotuj_uczniowiePrzygotowuje plik uczniowie
przygotuj_zdajacyPrzygotowuje plik zdajacy_egzaminy
przywroc_etykietyObrobka danych etykietowanych
wczytaj_wyniki_pilrmWczytuje zbiór z wynikami pierwszej rundy monitorowania losow...
tzoltak/MLASZdane documentation built on Sept. 8, 2018, 4:18 p.m.